SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo dotacia min obrany 2021 01

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu.  Určite nám ostatní prepáčia, ak sa v pripravovanom projekte  sústredíme na osobnosti  z pomerne úzkej škály tohto  širokého diapazónu, osobnosti často nedocenené, a to aj napriek tomu, že spoločenský prínos v nejednom prípade prekonal hranice času, v ktorom  žili a pracovali. Familiárne  (a skromne) ich nazývame TELOCVIKÁRI, hoci ich vplyv na okolie má podstatne širšie rozmery.  

Jednému zo skupiny  najvýznamnejších sme v slovenskej  asociácii športu na školách vzdali poctu tým, že jeho menom sú označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.  Tento priekopník  školského športu na Slovensku však mal veľa nasledovníkov. O mnohých vieme len z rozprávania pamätníkov, činy ďalších    zaznamenávajú miestne kroniky. A to zatiaľ nespomíname, ale nehovoríme o žijúcich osobnostiach.

To všetko nás doviedlo  k myšlienke zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do  pomyselnej – presnejšie povedané  do virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV). 

Profil osobnosti v Siene slávy by mal obsahovať:

-        Meno a priezvisko navrhovanej osobnosti

-        Miesto narodenia, prípadne posledného pobytu

-        Pracovné pôsobenie – miesto pôsobenia (stačí rámcovo)

-        Dôvod, pre ktorý bol navrhnutý do SIENE SLÁVY

-        Fotodokumentácia - foto navrhovaného, fotografie spojené s menovaným a jeho činnosťou 

-        Spomienky – žiakov, kolegov, rodičov a ďalších  (túto časť možno neustále dopĺňať)

 

Sien slavy jan hajdoczy  Sien slavy milan horsky  Sien slavy ivan branislav zoch 
     
 Sien slavy ludovit strache  Sien slavy anton hajmassy  Sien slavy michal modrak
     
 Sien slavy pavel borgula  Sien slavy stefan ester  hluchanova
 pavlik  zapletal  cencer

hajdoczy 01

Narodený 4. mája 1889
v Ružomberku. 

Zomrel  17. októbra 1950
v Bratislave.

 

hajdoczy 02

 

hajdoczy 03

 

Po skončení pedagogického štúdia ako stredoškolský profesor zakotvil v Trnave. Jeho príchod do „Malého Ríma“ v roku 1910 možno považovať za začiatok atletiky v tomto meste, ktorej rozvoj v nasledujúcich desaťročiach zaznamenal nevídané rozmery.

Trnavskí gymnazisti v tomto období nemali rovnocenného súpera nielen na Slovensku, ale po roku 1918 ani vo vtedajšom Československu. Žiaci pod jeho vedením získali Strieborný veniec Lidových novín a stali sa víťazmi celoštátnych hier v Pardubiciach a Prahe. Ešte impozantnejšie si počínali v prestížnom MIČUROVOM POHÁRI, v ktorom najcennejšiu trofej získali až sedemnásťkrát z 23 ročníkov.

Skvele si počínal aj v organizátorskej práci, keď sa výraznou mierou pričinil najmä o vybudovanie prvej atletickej dráhy i organizáciu tradičných atletických pretekov.

Výnimočnosť jeho osobnosti je však najmä v tom, že pre šport dokázal získať svojich kolegov a inšpiráciou bol predovšetkým svojim zverencom. Atletiku považoval za základ všetkých športov, preto jej venoval takú pozornosť. Svojich žiakov však viedol k všestrannosti a v jeho celoročnom programe mali miesto prakticky všetky v tom čase dostupné športy. K jeho zverencom a nasledovníkom bol Anton Hajmássy, ktorý o svojom učiteľovi povedal:

„Bol to neuveriteľný človek - vždy plný optimizmu a neutíchajúcej energie. Nestaval na príkazoch, svojich študentov získaval osobným príkladom a silou argumentu. Nikdy sa nevzdával, žiadna prekážka nebola pre neho neprekonateľnou. V I. svetovej vojne utrpel ťažké zranenie do nohy - ani to ho nezastavilo pri napĺňaní svojich predsavzatí.“

Ďalšie články...

    logo demi sport 01     brimo party stan 01

    reklama proschool 01      reklama pax tour