SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Anton Hajmássy

Narodený 1945
v Kvetoslavove. 

Zomrel 1978
v Trnave.

 

Za jedného z najvýznamnejších žiakov profesora Jána Hajdóczyho a jeho nasledovníka je považovaný profesor Anton Hajmássy. Narodil sa v roku 1915 v Kvetoslavove, študoval na trnavskom Gymnáziu, kde začína aj svoju športovú - veľmi úspešnú - kariéru. Stal sa majstrom Československej republiky v behu na 110 metrov cez prekážky a úspešný bol aj v hladkých šprintoch a skokoch - do diaľky a v trojskoku. Reprezentačný dres Československa obliekal vo všetkých štyroch oficiálnych medzištátnych stretnutiach v rokoch prvej Slovenskej republiky. 

Mimoriadne úspešná bola však aj jeho pedagogická činnosť na Gymnáziu v Trnave, ale aj v Partizánskom. Svojich zverencov získal pre športovanie najmä svojim ľudským prístupom, skromnosťou a vysokou odbornosťou. Väčšina z nich zostala verná športu aj po opustení školských lavíc, ba mnohí z nich rozvíjali ďalej svoje športové majstrovstvo až k vrcholu, ktorým bol reprezentačný dres. V kronike úspešných "Hajmássyho detí" sa nachádzajú také mená ako Benčík, Kocinger, Glesková - Lehotská, sestry Kubovičové, Moravčíková, Olosová, Pavelková, Levečková - Hlaváčková a ďalšie. 

Za svoju pedagogickú a trénerskú prácu získal celý rad ocenení, no jeho prínos pre rozvoj školského športu (a vôbec športu na Slovensku) snajlepšie vystihuje skutočnosť, že atletický štadión v Trnave