SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Ubytovanie

PREZENČNÁ LISTINA

Ubytovanie
Z dokladu za ubytovanie musí byť zrejmá cena 1 lôžka za noc (cenu nad 10 € /osoba musí schváliť Se-SAŠŠ), počet ubytovaných, prípadne miestny poplatok. Musí byť doložený zoznam ubytovaných osôb, ktorý musí súhlasiť s fakturovaným počtom.