SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 2006

 

2006

HÁDZANÁ 
Francúzsko /Limoges/ 22. 3. – 2. 4. 2006
Slovenskú delegáciu tvorilo 33 osôb. Reprezentovalo družstvo chlapcov zo Športového gymnázia, Popradská 1 v Košiciach – v počte 14 hráčov a učiteľ gymnázia – Mgr. Ján Hruščák. Vedúcou družstva bola pani Eva Pavlíková – členka krajskej rady SAŠŠ. Družstvo dievčat reprezentovala Spojená škola /SOU, SPŠ, OA/ Námestie SNP 5 v Partizánskom /v počte 12/ s učiteľom školy – Mgr. Ľubomírom Popluhárom. Vedúcim družstva bol pán Ivan Dvonč – člen krajskej rady SAŠŠ. Členmi delegácie boli aj dvaja rozhodcovia (podmienka účasti v súťažiach ISF) – páni Jozef Gedeon a Ondrej Sabol. Vedúcim delegácie bol učiteľ Gymnázia Karola Štúra v Modre – Mgr. Michal Chudík.

Výsledky v skupinách

Chlapci: 3. miesto Dievčatá: 3. miesto
Belgicko – Slovensko 25:30 Taliansko – Slovensko 19:34
Slovensko – Grécko 31:10 Slovensko – Švédsko 24:26
Irán – Slovensko 27:26 Švajčiarsko – Slovensko

14:31

Nemecko –Slovensko 26:21 Maďarsko – Slovensko 33:27

V hodnotení najlepších strelcov sa Patrik Hruščák umiestnil na 2. mieste so 62 gólmi. V hodnotení najlepších strelkýň sa Klaudia Michnová umiestnila na 1. mieste so 69 gólmi.

CEZPOĽNÝ BEH 
Taliansko / Riccione/ 8. –13. 4. 2006 
Slovenskú delegáciu tvorilo 29 osôb. Školské družstvá chlapcov a dievčat reprezentovalo Osemročné športové gymnázium Banská Bystrica pod vedením učiteľa Mgr. Kamila Škarbu /chlapci/ – zloženie družstva: Roman Vajs, Matúš Lunter, Maroš Kazár, Peter Vozár, Tomáš Wilweber, Adam Sorkovský.
Družstvo dievčat viedol učiteľ – Mgr. Miroslav Okál, zloženie družstva: Dominika Cihanová, Zuzana Okáľová, Paulína Bélová, Katarína Krišicová, Sandra Magdošková, Dáša Mihálová. Národné družstvo chlapcov / v počte 6/ tvorili pod vedením učiteľa – Mgr. Ivana Peťovského: Martin Hubáček, Jakub Barón, Jozef Hladký, Miroslav Dobiáš, Adrián Brija a Martin Pavlík. 
Družstvo dievčat /v počte 6/pod vedením učiteľa– Mgr. Martina Cibuľu tvorili: Andrea Porubiaková Ivana Klemová, Petra Kereková, Martina Chmelárová, Alžbeta Tiszová, Stanislava Marčišová, pod vedením učiteľa – Mgr. Martina Cibuľu. Vedúcou delegácie bola pani Valéria Kmeťová – členka krajskej rady SAŠŠ. 

Celkové výsledky: 
Školské družstvá
– chlapci – 11. miesto z celkového počtu 23 krajín /trať 5.250 km/
– dievčatá – 15. miesto z 22 krajín /trať 3.500 km/
Národné výbery
– chlapci – 13. miesto z 15 krajín
– dievčatá – 10. miesto z 11 krajín

Najlepší jednotlivci v školských družstvách – Paulína Belová a Roman Vajs.
V národných družstvách – Ivana Klemová a Martin Hubáček.

Poznámka: V individuálnych športoch je podmienkou ISF účasť školských družstiev, potom má právo krajina delegovať aj národné družstvá. Ak neštartujú školské družstvá v kategórii chlapcov alebo dievčat, nemôžu štartovať v tej kategórii ani národné družstvá. Cieľom ISF je podporovať najmä rozvoj športu na školách.

STOLNÝ TENIS 
Čína /Shanghai/ 4.–13. 4. 2006 

Slovenskú delegáciu tvorilo celkom 16 osôb. Školské družstvo dievčat zo Športového gymnázia v Nitre v zložení: učiteľka – Mgr.ZlataManiačková, hráčky – Jana Medříková, Zuzana Suletyová, Petra Kasanová. 
Školské družstvo chlapcov v zložení: učiteľ – Mgr. Aleš Sviták , hráči – Kristián Kobeš, Tibor Sekera, Eduard Sirotný. Národné družstvo dievčat v zložení: riaditeľ ZŠ Trnava – Mgr. Štefan Peko, hráčky – Barbora Balážová, Simona Lazarčíková, Soňa Hudecová a Denisa Malá. Členmi delegácie boli aj dvaja rozhodcovia – páni Bernard Hatala a Marián Bystričan.

Vedúcim slovenskej delegácie bol Ferdinand Schlosser – člen predsedníctva SAŠŠ. 

Celkové výsledky 
Školské družstvo dievčat – celkový počet 16 družstiev, 2. miesto v skupine,
– postup medzi najlepších 8. Celkove obsadili 6. miesto/.

Školské družstvo chlapcov – celkový počet 18 družstiev, 3. miesto v skupine,
– postup medzi 9 – 12. Celkove obsadili 12. miesto /.

Národné družstvo dievčat – 3. miesto v silnej svetovej konkurencii.
Jednotlivci – dievčatá: Celkový počet 86 hráčok. Petra Kasanová a Denisa Malá – nepostúpili zo skupiny. Zuzana Suletyová, Simona Lazarčíkova a Barbora Balážová – postúpili zo skupiny medzi 32 najlepších hráčok. Jana Medríková a Soňa Hudecová – postupili medzi 16 najlepších.
Jednotlivci –chlapci: Celkový počet 101 hráčov. Kristián Kobeš a Tibor Sekera postúpili zo skupiny medzi 32 najlepších. Eduard Sirotný pre zranenie nenastúpil do súťaže jednotlivcov.

VOLEJBAL 
Chorvátsko / Poreč/ 6. –13. 5. 2006 
Slovenskú delegáciu tvorilo 15 osôb a šofér autobusu. Prvýkrát sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže vo volejbale iba družstvo dievčat. Na kvalifikáciu o postup sa neprihlásili žiadne školy v kategórii chlapcov (žiakov).
Postup si vybojovalo družstvo dievčat zo ŠG v Nitre v počte 11 v zložení: Srncová Martina, Podbehlá Dušana, Matušíkova Jitka, Kubicová Monika, Čunočková Veronika, Mézesová Viktória, Dobošová Lenka, Najšelová Lucia, Mečiarová Michaela, Kubová Veronika, Janovcová Lucia. Družstvo viedla učiteľka – Mgr. Zuzana Tlstovičová a vedúcou družstva bola pani Táňa Senčeková – členka krajskej rady SAŠŠ. Delegovaným rozhodcom bol pán Peter Matis. Vedúcou slovenskej delegácie bola pracovníčka centra voľného času v Banskej Bystrici – Mgr. Eva Murková, predsedníčka KR SAŠŠ BB. 

Celkové výsledky: 
Družstvo dievčat – 11. miesto, z celkového počtu 31 družstiev.
Dievčatá hrali v skupine s Južnou Afrikou, Anglickom a Srbskom. Skončili na 2. mieste. O postup hrali s Gréckom a prehrali 1:2, potom s Poľskom vyhrali 2:0, so Slovinskom prehrali 0:2 a nad Izraelom vyhrali 2:0.
Dievčatá vystupovali ako kolektív počas celého turnaja, veľmi priateľsky a disciplinovane. 

GYMNAZIÁDA (atletika, plávanie) 
Grécko /Atény, Thessaloniki/ 26.6.–3.7.2006 

Slovenskú delegáciu tvorilo 33 osôb / z toho 14 atlétov, 7 chlapcov a 7 dievčat – v zložení: Matúš Krčmár, Viliam Papšo, Ján Šmondrk, Zltán Kučera, Roman Vajs, Marek Ranuša, Tomáš Ondrejko, Alexandra Štuková, Aneta Valentínyiová, Andrea Karasová, Veronika Višňovská, Merita Bytyqiová, Adriána Mančušková, Dana Čížková. Družstvo plavcovv počte 6 chlapcov a 6 dievčat – v zložení: Vojtech Kóša, Martin Múčka, Maroš Horváth, Peter Slobodník, Kristián Krč, Vladislav Vovčko, Jana Svrčková, Michaela Rečková,

Zuzana Galová, Barbora Marcinková, Marcela Bulková, Simona Benková. Za družstvo atlétov (chlapcov a dievčat) boli zodpovedné – Mgr. Katarína Kulichová (ŠG Nitra) a PaedDr. Dana Hellebrandtová (Gymnázium, Metodova ul., Bratislava). Za družstvo plavcov boli zodpovedné – Mgr. Táňa Bergmannová (ŠG Trnava) a Ing. Danica Iliťová – SAŠŠ. Vedúcou slovenskej delegácie bola PaedDr. Božena Gerhátová – Ministerstvo školstva SR. 

Celkové výsledky 
2 zlaté medaily získali atléti – 
v behu na 400 m získala časom 54.5 s 1. miesto len 16 ročná Alexandra Štuková z Malaciek a výkonom 490 cm v skoku o žrdi si vybojoval 1. miesto 17 – ročný Tomáš Ondrejko z Banskej Bystrice, ktorý skákal na organizátormi zapožičanej žrdi. Pri pokuse na výške 5 m žrď zlomil a ďalej už neskákal. Výborné výsledky zaplávali aj plavci, ktorí si urobili osobné rekordy vo svojich disciplínach, i keď sa v bohatej medzinárodnej konkurencii 39 štátov neprebojovali do finále. Najlepším výkonom bolo 11. miesto v štafete na 4 x 100 m polohovka a 12. miesto dievčat, tiež v štafete 4 x 100 m polohovka.

ORIENTAČNÝ BEH 
SR / Pezinok–Modra/ 23.04.–29.04.2006 

Slovenskú delegáciu tvorilo 63 osôb, z toho 56 súťažiacich žiakov a žiačok. Organizátorom Medzinárodných majstrovstiev v orientačnom behu bola SAŠŠ za spolupráce Ministerstva školstva SR, Slovenského zväzu orientačných športov, mesta Pezinok a ostatných partnerov. Podujatia sa zúčastnilo 17 krajín sveta.

Účastníci:
Školské družstvá
Kategória H1 – ZŠ Alejová, Košice – Ján Jerguš, Rastislav Oľhava, Branislav Porubčan, Matúš Porubčan, Štefan Ringer, Osemročné gymnázium JGT Banská Bystrica – Martin Majláth, Juraj Nemec, Lukáš Slovík, Milan Mráz. 

Kategória H2 – ZŠ Orešie, Pezinok – Branislav Íro, Peter Holíček, Jakub Dikej, Martin Miškoviš, Tomáš Sokolík, ZŠ Kysak, Košice – Tomáš Sokol, Lukáš Kliment, Patrik Čarný, Juraj Sokol, Dominik Semančík.
Kategória D1 – Osemročné gymnázium JGT Banská Bystrica – Dominika Bednárová, Jarmila Bednárová, Júlia Konôpková, Petra Netopilová, Katarína Pazmányová, Osemročné športové gymnázium Banská Bystrica – Lucia Brozmanová, Ria Stančíková, Dáša Mihálová, Erika Láničková, Kristína Fartelová.
Kategória D2 – ZŠ Orešie, Pezinok – Romana Štrbová, Pavlína Lačoková, Terézia Kopčiková, Lenka Ščibrányová, Bronislava Benčúriková, ZŠ Holubyho, Pezinok – Lucia Filingrová, Monika Filingrová, Mária Jurovčíková, Dominika Sisáková.

Národné družstvá:
Kategória H1 – Jaroslav Drenčák, Michal Pavlík, Richard Chrappa, Miroslav Papuga, Ján Kvaka, 
Kategória H2 – Peter Mižúr, Róbert Barcík, Ján Hanzely, Martin Krajčovič, Tomáš Mazúr.
Kategória D1 – Jana Kršiaková, Ivana Korimová, Eva Farkašová, Simona Ďurčová, Lenka Jablonovská.

Kategória D2 – Katarína Papugová, Barbora Franková, Ivana Ďurčová, Zuzana Belešová, Katarína Gajdošová.

Výsledky, ktoré dosiahli pretekári Slovenska v jednotlivých kategóriách zodpovedali očakávaniu. Najvýznamnejšie umiestnenie dosiahol Branislav ÍRO – žiak základnej školy – Orešie, Pezinok, ktorý sa stal šampiónom týchto majstrovstiev – v kategórii H2 obsadil 1. miesto. V kategórii H 2 School – obsadil pekné 3. miesto Juraj Sokol zo ZŠ Kysak. Na 4. mieste skončil Tomáš Sokol a na 6. mieste Dominik Semančík zo Základnej školy v Kysaku.

H2 výber obsadil 14. a 4. miesto Peter Mižúr.
H1 výber Richard Chrappa 5. miesto 
D1 výber Jana Kršiaková 4. miesto, 
D1 školy Dáša Mihálková z OŠG B. Bystrica 3. a 6. miesto,
D2 výber Ivana Ďurčová 7. miesto a Zuzana Belešová 8. miesto. Všetci účastníci si zaslúžia poďakovanie za reprezentáciu Slovenska, svojich škôl a v neposlednej rade školského športu v SR. 

Veľmi zaujímavou súčasťou a požiadavkou Medzinárodnej federácie školského športu na medzinárodných školských športových majstrovstvách je účasť všetkých krajín na Večere národov.

Cieľom Večera národov je prezentácia kultúry danej krajiny zúčastnenými súťažiacimi a ich učiteľmi a tiež vytváranie priateľstiev medzi mladými ľuďmi. Každá delegácia z danej krajiny má za úlohu pripraviť krátke kultúrne vystúpenie v rozsahu 5 minút podľa vlastného výberu. Zväčša je to však národný ľudový tanec alebo spievanie ľudových piesní. Prípadne účastníci môžu pripraviť prezentáciu národných jedál a nápojov.
Medzinárodná federácia školského športu kladie veľký dôraz na výchovný a vzdelávací moment prostredníctvom športu, na vytváranie priateľstiev medzi mladými ľuďmi a tiež na budovanie osobnostných vlastností mladých ľudí. Významnou súčasťou je udeľovanie ceny Fair play.