SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kalendár školských športových súťaží

„Spájame šport s kultúrou, výchovou a vzdelávaním“.

 SASS logo RGB resize

 

"Kalendár" - Organizačný poriadok ŠŠS  2020 - 2021 / materiál

 

 

SPOLU TVORÍME  Š K O L S K Ý   Š P O R T !