SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 2004

2004

HÁDZANÁ 
Maďarsko /Miškolc/ 12.–19. 3. 2004 
Výprava bola 29 členná. Účasť si zabezpečili družstvá z kvalifikácií u chlapcov – Športové gymnázium v Košiciach pod vedením pp. Hruščáka a Shejbala a u dievčat – Športové gymnázium v Trenčíne za účasti trénerky p. Mikušovej a vedúcej družstva p. Nebylovej. Rozhodcovia boli delegovaní EHF – pp. Mandák a Rudinský. Vedúcim výpravy bol p. Viktor Németh. Hralo sa celkom v 7 kvalitných športových halách, 5 – v Miškolci, 1 v Tiszaújvárosi a 1 v Mezokovesde. Ubytovanie internátne – chlapci 
v Mezokovesd a dievčatá v Tiszaújvárose. Vedúci delegácie v Miskolctapolci – vzdialené hodinu autom od výpravy. Strava kvalitná, dostačujúca, zabezpečený bol aj pitný režim. Na šampionáte sa stretla mládež z 3 kontinentov sveta, kde si porovnali navzájom sily na športovom poli, videli zvyklosti iných národov a uzavreli nové priateľstvá.

Výsledky:
Chlapci 10. miesto z 24 krajín, dievčatá – 7. miesto z 20 krajín.
Chlapci Dievčatá
1. Poľsko 1. Nemecko
2. Slovinsko 2. Maďarsko
3. Nemecko 3. Česká republika
4. Dánsko 4. Francúzsko
5. Francúzsko 5. Švédsko
6. Maďarsko 6. Dánsko
7. Česká republika 7. Slovenská republika
8. Švédsko 8. Poľsko
9. Grécko
10. Slovenská republika


VOLEJBAL 
Cyprus/Larnaca/ 20.– 27. 3. 2004
27–členná výprava sa na podujatie prepravila letecky. SR reprezentovali družstvá postupujúce z kvalifikácií u chlapcov – Športové gymnázium v Trenčíne a dievčatá – Športové gymnázium v Nitre v počte 20 /10 chlapcov a 10 dievčat/. Trénermi družstva chlapcov boli pp. Michal Bella a Ildikó Belanová, u dievčat – pp. Ľubomír Červeň a Danica Iliťová. Rozhodcami delegovanými SVF boli pp. Vaško a Sňahničan. Vedúcou delegácie bola p. Marta Dančíková.
Výpravy boli ubytované v 3 hviezdičkovom hoteli BEAU RIVAGE s bazénom a 150
metrovou vzdialenosťou od mora. K dispozícii bolo 12 kvalitných hál, všetky v Larnake. Doprava fungovala bez problémov. Stravovanie 3 x denne formou švédskych stolov. Pitný režim dodržaný na zápasoch. Organizátori urobili celodenný výlet k moru na bielu pláž. Na večere národov vystúpila naša výprava s pesničkou a tancom. Výprava reprezentovala v nových teplákových súpravách od firmy ATAK.

Výsledky:
Chlapci Dievčatá
1. China 1. Chinesse Taipei
2. Španielsko 2. Poľsko
3. Nemecko 3. Slovenská republika
4. Irán 4. Španielsko
11. Slovenská republika

Celkom sa MŠŠM vo volejbale chlapcov a dievčat zúčastnilo po 26 krajín v obidvoch kategóriách. Aj výsledky, ktoré výprava SR dosiahla sú potešujúce. Chlapci mali veľmi ťažkú skupinu, skončili na 3. mieste v skupine za Chinesse Taipei a Gréckom. Dievčatá neštastne v semifinále prehrali s Poľskom a bojovali o 3. priečku so Španielkami. 

STOLNÝ TENIS
Nemecko/Saarbrucken/ 27. 3. –3. 4. 2004
Aj v tomto športe mala SAŠŠ svoje zastúpenie s 23–člennou výpravou SR. Reprezentovali nás školské družstvo chlapcov zo ŠG v Košiciach /4/, školské družstvo dievčat zo ŠG Nitra /4/, národný výber chlapcov /4/ a národný výber dievčat /4/, 4 vedúci delegácie /pp. Král, Kutiš, Sýkora, Nedbylová/, 
2 rozhodcovia /pp. Balčák, Švento/ a vedúcou delegácie bola p. Marta Brúderová. Celá výprava bola ubytovaná v Hermann–Neuberger–Sportschule. Izby boli hotelového typu so samostatným sociálnym vybavením. Raňajky a večere sa podávali vo forme švédskych stolov, obedy v jedálni policajnej akadémie v blízkosti haly. Po skončení súťaže družstiev bol voľný deň, v rámci ktorého sa družstvá zúčastnili exkurzie vo Volklingerskej huti, ktorá patrí do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Všetky výpravy boli prijaté na recepcii na Ministerstve pre vzdelávanie, kultúru a vedu spolkovej republiky Sársko. Vo večere národov sa predstavili krajiny pripraveným kultúrnym programom. Za našu výpravu vystúpili obe školské družstvá, ktoré si pripravili folklórne vystúpenia z rôznych regiónov Slovenska. Ich vystúpenia boli umocnené krásnymi krojmi. Počas súťaží mali výpravy k dispozícii 3 počítače s internetovým prístupom. Činnosti zo všetkých súťažných dní sú zdokumentované video a foto zábermi na webovej stránke www.isf–tt2004.de

Výsledky:
družstvo umiestnennie počet účastníkov
ŠG Košice 9. 20
ŠG Nitra 9. 18
výber chlapcov 5. 11
výber dievčat 7. 8

jednotlivci umiestnenie člen družstva
9.–16.miesto Bakaiová ŠG Nitra
9.–16. Baláž výber
17.–32. Režná výber
33.–50. Drotárová výber
33.–50. Andraščíková výber
51. Medříková ŠG Nitra
33.–60. Kukučka ŠG Košice
33.–60. Pindura výber
52.–58. Andelová ŠG Nitra
61. Blažek výber
63. Grigel výber
69.–84. Gallo ŠG Košice
59.–100. Púchovská ŠG Nitra
85.–109. Král ŠG Košice
110.–122. Till ŠG Košice
59.–100. Hrudová výber


Celkove štartovalo 122 chlapcov a 103 dievčat z 21 krajín v súťažiach družstiev a v súťaži jednotlivcov. V Joachim–Deckarm–Halle bolo postavených 20 stolov a 4 tréningové stoly.
Pri hre v skupinách sa zranili Hrudová a Andraščíková a súťaž jednotlivcov nedohrali. Na základe hodnotenia rozhodcov a výprav bola na záver udelená Cena fair–play Chorvátsku.

ORIENTAČNÝ BEH
Belgicko/Butgenbach– 19.– 25. 4. 2004
Mimoriadne úspešnú 33–člennú výpravu sme poslali do Belgicka, kde 24 športovcov prinieslo krásnych 11 medailí za účasti 16 krajín sveta. Boli vydelegované 4 družstvá školské chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ a 4 družstvá – národné výbery chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ.

Výsledky:
Družstvá H1 národné družstvo chlapci – 3.miesto
D2 národné družstvo dievčat – 3.miesto
D2 školské družstvo dievčat – 2.miesto
D1 školské družstvo dievčat – 3.miesto

Jednotlivci
Klasický pretek 2.m. – Michal Krajčík 
2.m. – Rastislav Oľhava
2.m. – Rastislav Szabo
Stredné trate 2.m. – Michal Krajčík
2.m. – Dominika Bednárová
3.m. – Martin Mazúr 
3.m. – Dáša Mihálová
Vedúcim výpravy bol p. Jozef Daník, trénermi výpravy – pp. Poláček, Bednár, Šoltés, Bilobzhytskyi, Martinovský, Dobrý, Kulašik, Adámiková. Doprava do Belgicka bola zabezpečená autobusom. Pre súťažiacich pripravili organizátori niekoľkokrát diskotéku v tenisovej hale, pre dospelých stretnutie s ministrom školstva, návštevu rozhlasového vysielača, múzea piva. Poďakovanie patrí trénerom a súťažiacim za vzornú prípravu Večera národov – folklórne vystúpenie, propagačný kútik Slovenska s videoprogramom, syrovými špecialitami a hovoreným slovom, ktoré veľmi vhodne predvádzali chlapci i dievčatá spolu s vedením výpravy. 

EURÓPSKE HRY
Taliansko/Miláno– 24.– 30. 5. 2004 
SAŠŠ vyslala na Európske hry do Milána 33 člennú výpravu, z toho 16 atlétov a atlétiek /8 + 8/ a 12 plavcov a plavkýň /6 + 6/ a 5 členov vedenia, po 2 trénerov k atletike a 2 k plávaniu. Vedúcou delegácie bola p. Hellebrandtová. Doprava do Milána bola zabezpečená letecky – 28 osôb odlet z Bratislavy, 5 osôb odlet zo Swechatu. Celá výprava nemohla odletieť z Bratislavy, nakoľko lietadlo bolo iba 30 miestne. Ubytovanie bolo zabezpečené na vysokej úrovni v 4 hviezdičkových hoteloch. Nevýhodou boli značné vzdialenosti medzi jednotlivými miestami ubytovania. Atléti býval v hoteli Leonardo da Vinci, plavci 90 km od Milána v Desenzane, vedúca delegácie v hoteli Arcobaleno. Doprava na športoviská fungovala bez problémov. Stravovanie na vysokej úrovni v hoteloch, výber zo širokej ponuky jedál a nápojov. Športovci na športoviskách dostávali kvalitné iontové nápoje. 
Nakoľko usporiadatelia očakávali väčší počet športovcov, na poslednú chvíľu zmenili atletický štadión – súťažilo sa na atletickej dráhe vysokej školy v Miláne. Plavci mali svoje súťaže v Brescii v peknom areáli s dvomi krytými bazénmi pod jednou strechou. Nevýhodou boli veľké vzdialenosti medzi jednotlivými športoviskami, preto sa študenti nemohli navzájom povzbudzovať. Počas voľného dňa pozvali usporiadatelia všetky výpravy do kúpeľného mestečka Desenzano pri jazere Lago de Garda. V programe bola okružná plavba jazerom a prehliadka pamätihodností. Najviac sa páčili naše dievčatá. Viacerí tréneri i organizátori im prisúdili prvé miesto

Výsledky:
Výprava atlétov získala 9 medailí, z toho 5 strieborných a 4 bronzové. Plavcom sa neušla žiadna medaila, ale mnohí z nich si vytvorili nové osobné rekordy.
Chlapci Dievčatá
1. Grécko 63 b. 1. Taliansko 58 b.
2. Španielsko 58 b. 2. Španielsko 57 b.
3. Taliansko 45 b. 3. Anglicko 48 b.
4. Anglicko 44 b. 4. Grécko 44 b.
5. Slovensko 38 b. 5. Slovensko 41 b.
6. Fínsko 8 b. 6. Fínsko 23 b.


28. ročník EHŠP 
SR/Nitra/ 20.– 23. 5. 2004 
V náväznosti na naše domáce súťaže školských pracovníkov sa uskutočnili v poradí už 28. EHŠP. Po prvý raz boli na území SR v dňoch od 20. – 23.5.2004 v Nitre. Ide o našu veľkorysú ponuku riešiť pomaly už tradičný problém s organizáciou tohto podujatia. Definitívne bol zostavený športový program, ktorý obsahuje futbal, mix– volejbal, volejbal – žien, volejbal – mužov, atletiku, tenis. V pláne bol aj nohejbal a plážový volejbal, ale pre malý záujem krajín a nepriaznivé počasie sme od organizovania týchto športov nakoniec upustili. Na EHŠP sa prihlásili účastníci z krajín ČR, Nemecka, Rakúska, Grécka a Belgicka. Domáci účastníci štartovali na základe dosiahnutých výsledkov na VIII. Olympiáde školských pracovníkov a boli postavené 2 družstvá v každom športe. Výhodou bolo, že vytypované športoviská sa nachádzali v okruhu 1 – 2 kilometrov, nebola potrebná doprava, dalo sa dostať pešo na jednotlivé športoviská. Takáto koncentrácia športovísk umožnila bližší kontakt športovcov s možnosťou stretnutí a neformálnych rozhovorov. 

Hodnotenie krajín:
Por. Krajina Mixvolejbal Volejbal Muži Volejbal 
Ženy
Futbal Atletika Tenis Spolu
1. Slovensko „A“ 5 4 0 4 5 5 23
2. Slovensko „B“ 4 5 5 5 0 0 19
3. Česká republika 0 3 4 2 0 0 9
4. Nemecko 1 0 0 1 3 3 8
5. Rakúsko 3 0 0 0 4 0 7
6. Grécko 0 0 0 3 0 4 7
7. Belgicko 2 0 3 0 2 0 7


Poznámka k bodovaniu:
Poradie v jednotlivých športoch sa bodovalo hodnotami 5, 4, 3, 2, 1 – podľa najsilnejšie obsadených športov (mix–volejbal a futbal po 5). Slovensko reprezentovali dva teamy – „A“ team na základe nominácie z VIII. Olympiády školských pracovníkov v Spišskej Novej Vsi, futbal A – Prešov, B – Nitra /Nové Zámky/, volejbal , A– Spišská Nová Ves, B – Nitra/ volejbal mužov /
A – Spišská Nová Ves, B – Nitra/ . Volejbalový kolektív žien bol zaradený do „B“ teamu Slovenska /Nitra/, pretože tento šport sa v programe Olympiády školských pracovníkov nenachádza a v Nitre štartovalo len jedno družstvo. Inými slovami, nemohlo sa postupovať tak ako v kategórii mužského volejbalu.

Školský šport sa stretne v Olympii 
Grécko/Atény 24. – 28.3.2004 
Výpravu SAŠŠ tvorilo 7 osôb (2 plavci,2 atléti) chlapec a dievča , 1 zdravotne postihnutý športovec– plavec, 1 vedúci družstva, 1 vedúci delegácie.