SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Ivan Branislav Zoch

zoch

Narodený 24. júna 1843
Jasenovej

Zomrel 27. decembra 1921
v Modre.

 

Začiatky školského športu na Slovensku sú bytostne späté s pôsobením Revúckeho gymnázia a najmä s aktívnou činnosťou jeho profesora Ivana Branislava Zocha (1843-1921). Počas svojho pedagogického pôsobenia bol známy neutíchajúcim úsilím pri získavaní študentov pre aktívne a celoživotné športovanie. Už v tomto období zdôrazňoval význam každodenného pohybu pre zdravie človeka a v tomto smere bol pre svojich zverencov žiarivým príkladom.

V neľahkých  a v tom čase športu príliš neprajúcim podmienkam dokázal vytvárať v škole podmienky, s ktorými sa telesná výchova už v tom období dala robiť „nad pomery“. Treba však dodať - a z toho tiež možno zobrať poučenie pre  súčasnosť - že veľkou oporou v tomto smere mu bol samotný riaditeľ školy. Práve za pomoci (a často aj finančnej podpory) Samuela Ormisa dokázal zhotoviť telovýchovné náčinie a náradie, ktoré by sa „nestratilo“ ani v súčasnosti.

Do histórie slovenského školského športu sa však I.B.Zoch  zapísal predovšetkým svojou odbornou  prácou pod názvom, „Krátky návod k vyučovaniu telocviku hlavne pre národnie školy“.  Zhrnul v ňom získané teoretické poznatky overené praktickými skúsenosťami.  Dielo vyšlo v roku 1873 a obsahuje základné telesné cvičenia, ich názvoslovie  a grafické znázornenie. Zaujímavé je, že autorom týchto  kresieb bol sám I.B.Zoch.

Zásluhy I.B.Zocha pre rozvoj školského športu sú nepopierateľné a jeho stopa v tomto smere je doslova nezmazateľná. Aj preto sa Slovenská asociácia športu na školách v roku 1996 rozhodla, aby menom tejto významnej osobnosti  oceňovala najaktívnejších svojich členov. A to je tiež dôvod, prečo I.B.Zoch bol zaradený do „SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO ŠKOLSKÉHO ŠPORTU“.