SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 1994

 

1994

GYMNAZIÁDA
Cyprus /Larnaka/ 14. – 21.5.1994

Atletika, plávanie /výsledky zverejnené v Ročenke 1993–94/. Súťaž jednotlivcov, nie družstiev.HÁDZANÁ
Nemecko /Saarbrucken/ 19. – 26. 3. 1994
Dievčatá: reprezentovali z Gymnázia v Partizánskom, obsadili pekné 5. miesto z 10 krajín. Získali cenu fair–play.
Chlapci: z SOU strojárskeho v Hlohovci, skončili na 9. mieste z 10 krajín.

VOLEJBAL
Francúzsko /Paríž/ 29. 4. – 5.5.1994
Dievčatá z OŠG v Bratislave skončili na 6. mieste z 24 zúčastnených krajín.
Chlapci z Gymnázia v Novom Meste n/Váhom obsadili 17. miesto z 24 družstiev.

1. ročník KALOKAGATIE – olympiády detí a mládeže 
SR /Trnava/ – jún 1994
V športoch: atletika, plávanie, stolný tenis, futbal, malí futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, šach, streľba zo vzduchovky. Súťažilo sa i v nešportových súťažiach: výtvarná liga, voľná plastika, vlastná literárna tvorba, školské časopisy, krása kvetov, naša príroda. Na I. ročníku olympiády bol vyhlásený aj I. ročník ceny fair–play.