SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Milan Horský

horsky 01

 

horsky 02

 

horsky 03

 

Celý svoj život zasvätil športu,  hlavne tomu mládežníckemu.  Narodil sa v učiteľskej rodine v roku 1937 v Prievaloch v okrese Senica. V zmysle známeho, že jablko nepadá ďaleko od stromu, aj MILAN HORSKÝ sa rozhodol pre túto dráhu. Najskôr ako učiteľ  na základnej škole v Závode a potom vo vtedajšom Dome pionierov v Skalici. Svoje pedagogické pôsobenie ukončil - ak nerátame jeho dôchodcovské  účinkovanie - ako metodik pri odbore školstva v Senici.  Aktívne  hrával futbal, basketbal i hádzanú, vo funkcii rozhodcu sme ho mohli stretnúť na športoviskách v atletike, hádzanej, basketbale, lyžovaní i hokeji. Jednoducho - bol všade tam, kde to bolo potrebné.

A v čom bol Milan Horský výnimočný? Hlavne vo svojej všestrannosti orientovanej smerom k mládeži.  Vychoval celý rad mladých športovcov a po zriadení hokejových tried pri ZŠ Mallého v Skalici prišla jeho hokejová „chvíľa“. V roku 1983 získali jeho žiaci titul Majstra Československa a v drese najmladších šampiónov sa objavuje aj Žigo Pálffy - jedna z najväčších hviezd v ére samostatnosti Slovenska. 

Jeho zverenci - žiaci v škole i športovci v tréningovom procese - si ho pamätajú ako skromného človeka, schopného obetovať sa pre iných. Vynikal najmä svojou pracovitosťou a bolo mu úplne jedno, či to bolo vo funkcii riadiaceho organizátora, alebo v pozícii radového „makača“.

Práve takýmto prístupom si získal úctu svojho okolia - blízkeho, ale aj toho vzdialenejšieho. Jeho slovo vždy malo svoju váhu. Aj preto, že vždy uznával spravodlivosť a rešpektoval pravidlá „čistej hry“. Športu zasvätil celý svoj život a Záhorie doteraz za nim smúti.