SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

NOVÝ PROGRAM, NOVÉ Inovačné vzdelávania v APRÍLI v Trnave.

 

📣 P O Z V Á N K A 📣

🌟 INOVAČNÉ VZDELÁVANIE 🌟

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV a ich aplikácia do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivít

🗓️ TRNAVA, 18.-20. apríl 2024 🗓️

🔍 Garant vzdelávania: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

🎙️ Lektor vzdelávania: PaedDr. Ján Uhliar

🎯 Pre koho je toto vzdelávanie určené? Pre kategóriu a podkategóriu - učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ a školský tréner

🚀 Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy pri vyučovaní úpolových športov pre žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na školách a v mimoškolských aktivitách.

Pridajte sa k nám na tomto inovačnom vzdelávacom podujatí a spoločne posúvajme hranice v oblasti telesnej a športovej výchovy! 🌈🏋️‍♀️🤸‍♂️

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA