SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Programy

PROGRAM  - Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách.

PROGRAM - Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

PROGRAMNový pohľad na výučbu FUTBALU vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách v súlade s modernými vývojovými tendenciami so zameraním na metodické a organizačné formy

PROGRAMRozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

PROGRAMPohybové aktivity zamerané na nové trendy vo FLORBALE vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivitách.

PROGRAMVyužitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

PROGRAM ŠPORTMÁNIA - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

PROGRAM -  Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU a DIAGNOSTIKY s využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

PROGRAM - ŠPORTMÁNIA 2. - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

PROGRAM - Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER 2, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít. 

PROGRAM Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní aeróbnej gymnastiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na školách  a v mimoškolských aktivitách.

PROGRAM - Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.....PRIPRAVUJE SA