SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kontakty - kontrolór

Prof. Ing. Juraj Nemec CSc.

Prof. Ing. Juraj Nemec CSc.
Kontrolór
tel.:
Adresa: UMB Banská Bystrica