SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Kontakty - kontrolór

Prof. Ing. Juraj Nemec CSc.

Prof. Ing. Juraj Nemec CSc.
Kontrolór
tel.:
Adresa: UMB Banská Bystrica