SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Kontakty - predsedníctvo SAŠŠ

PaedDr. Peter TOMAN

PaedDr. Peter TOMAN
prezident
tel.: 0907 313 962

SŠ J.Herdu, TRNAVA, Slovensko/ Slovakia

Jozef KAKULA

Jozef KAKULA
Člen predsedníctva
tel.: 0905 516 563

PaedDr. Erika LIŠKOVÁ

PaedDr. Erika LIŠKOVÁ
Členka predsedníctva
tel.: +421 9003 324 897
ZŠ Jarná, Poprad / Slovakia

Andrea TILKOVÁ

Andrea TILKOVÁ
Členka predsedníctva
tel.: +421 908 195 967
CVČ Košice / SLOVAKIA

Mgr. Marek MAZAN

Mgr. Marek MAZAN
Člen predsedníctva
tel.: +421 905 106 208
ZŠ s MŠ Svätý Peter, 946 57 Svätý Peter / Slovakia

Mgr. Ľudmila DRATVOVÁ

Mgr. Ľudmila DRATVOVÁ
Členka predsedníctva
tel.: +421 915 103 915
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 KOŠICE/ Slovakia

Mgr. Radoslav URBANČOK

Člen predsedníctva
tel.: +421 905 506 200
ZŠ Slobody 2, Poltár, Slovensko/Slovakia

Mgr. Yveta UNTERFRANCOVÁ

Mgr. Yveta UNTERFRANCOVÁ
Člen predsedníctva
tel.: +421 903 645 659
CVČ Trend, DETVA/SLOVAKIA

Mgr. Martin CSÁSZÁR

Mgr. Martin CSÁSZÁR
Člen predsedníctva
tel.: +421 905 134 795

Mgr. Miriam OLEŠÁKOVÁ

Mgr. Miriam OLEŠÁKOVÁ
Členka predsedníctva
tel.: +421 907 562 830
KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 TRENČÍN / Slovakia

Mgr. Tibor BÉLIK

Mgr. Tibor BÉLIK
Člen predsedníctva
tel.: +421 905425104
OÚ odbor školstva, 911 01 TRENČÍN / Slovakia

Mgr. Helena GÁFRIKOVÁ

Mgr. Helena GÁFRIKOVÁ
Členka predsedníctva
tel.: +421 905797871
CVČ, Žiar nad Hronom

Mgr. Radovan SOJKA