SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kontakty - predsedníctvo SAŠŠ

PaedDr. Marian Majzlik, PhD.

PaedDr. Marian Majzlik, PhD.
Predseda / President
tel.: 0908 558 306

hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 BRATISLAVA III., Slovensko/ Slovakia

Mgr. Eva Murková

Mgr. Eva Murková
Členka predsedníctva
tel.: 0905 768 734

hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 BRATISLAVA III., Slovensko/ Slovakia

Dr. Anton JAVORKA

Dr. Anton JAVORKA
Čestný predseda
tel.: 0905 246 037
KK TRNAVA: Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava

PaedDr. Jaroslava Argajová

PaedDr. Jaroslava Argajová
Členka predsedníctva
tel.: +421 904 893 229
KK BRATISLAVA: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 BRATISLAVA / Slovakia

Mgr. Mária Čamborová

Mgr. Mária Čamborová
Členka predsedníctva
tel.: +421 908 453 108
KK ŽILINA: CVČ Komenského 752/ 20, 022 01 ČADCA 1/ Slovakia

Mgr. Marek Mazan

Mgr. Marek Mazan
Člen predsedníctva
tel.: +421 905 106 208
KK NITRA: ZŠ s MŠ Svätý Peter, 946 57 Svätý Peter / Slovakia

Mgr. Ľudmila Dratvová

Mgr. Ľudmila Dratvová
Členka predsedníctva
tel.: +421 915 103 915
KK KOŠICE: Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 KOŠICE/ Slovakia

Mgr. Milan Kundľa

Mgr. Milan Kundľa
Člen predsedníctva
tel.: +421 907 354 049
KK PREŠOV: CVČ ABC, Októbrová 30, 080 01 PREŠOV, Slovensko/Slovakia

PhDr. Jozef Pavlík

PhDr. Jozef Pavlík
Člen predsedníctva
tel.: +421 903 950 653
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Mgr. Martin Császár

Mgr. Martin Császár
Člen predsedníctva
tel.: +421 905 134 795

Mgr. Miriam Olešáková

Mgr. Miriam Olešáková
Členka predsedníctva
tel.: +421 907 562 830
KK TRENČÍN: KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 TRENČÍN / Slovakia