SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Úvod

PROGRAM SAŠŠ obsahuje ponuku pre základné a stredné školy  v Slovenskej republike a spolu s ďalšími aktivitami propagačného, metodického a motivačného charakteru  vytvára program, ktorý  prispieva k rozvoju školského športu na Slovensku.

ŠKOLSKÝ ŠPORT je len jeden a nemožno ho „kúskovať“ ani v horizontálnej ale ani vertikálnej rovine. Naopak, v záujme  jeho rozvoja  treba spájať všetky sily, prostriedky, čas i financie. 

Program SAŠŠ je  ponukou, nikoho nenúti reagovať na všetko, čo v ponuke má. Na druhej strane však dáva možnosti pre všetky deti, ktoré majú svoje záujmy naozaj široké.  Dáva zároveň možnosť športovať všetkým deťom, hlavne tým, ktoré možno inú možnosť ako na škole nemajú, vťahuje do kolektívu deti, ktoré ešte v športe a v pohybe nenašli záľubu.

Program SAŠŠ dáva možnosti pre regióny, aby si stanovili svoje priority a vytvorili svoje vlastné  kalendáre a vychádzajú pritom zo záujmov škôl, detí, učiteľov i rodičov, ale rešpektujúc aj tradície, finančné  možnosti a ďalšie dôležité momenty.

Jedným z hlavných poslaní  školského športu je ZAPOJIŤ DO ŠPORTOVANIA ČO NAJVAČŠÍ POČET DETI a formovať v nich trvalý vzťah k tejto činnosti. Pohyb a šport  to je prirodzená forma vytvárania tých správnych návykov, to je vyššia fyzická  výkonnosť  a v neposlednom rade aj  ZDRAVIE  NÁRODA. 

Školský šport je nedeliteľnou  súčasťou celého športu. Dobre zorganizovaný súťažný systém môže položiť dobré základy na formovanie  budúcej slovenskej reprezentácie. 

 

„Veď najlepším tréningom je samotná súťaž“