SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Ľudovít Strache

Narodený 14. novembra 1941
Kežmarku.

...

 

Učiteľskú kariéru začínal v roku 1964 v Harichovciach (1964), kde s podporou riaditeľstva miestnej ZŠ-ky založil aj tradičné atletické podujatie O POHÁR HARICHOVIEC. 

Tu začína aj jeho cieľavedomá práca s talentami, z ktorých  viaceré sa prepracovali až na celoštátnu úroveň. Po dvoch rokoch prechádza do ZŠ Spišské Vlady, aby svojej odbornosti dal širší rozlet. Tomu mali napomôcť najmä novozriadené športové triedy  zamerané na kráľovnú športov - atletiku. A Ľudovít Strache to svojou poctivou prácou a najmä dosiahnutými výsledkami v plnom rozsahu potvrdil. Aj jeho zásluhou tu vyrástli špičkoví atléti, mnohonásobní majstri Slovenska a reprezentanti vtedajšieho Československa. V tejto úspešnej  činnosti pokračoval aj v školskom športovom stredisku pri ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi. 

Menoslov úspešných reprezentantov - majstrov a rekordmanov, ktorí prešli rukami Ľ. Stracheho je neuveriteľne dlhý a vyžadujúci si osobitnú prílohu. Jedno meno za všetkých - Igor Kováč - olympionik a Československý rekordér na 110m prekážok. Jeho najväčší úspech - 3.miesto na Majstrovstvách sveta v Aténach. Strache bol jeho prvým trénerom. Spomenieme aj najvýraznejšie úspechy jeho kolektívov.  V pohári ČS rozhlasu  (priama konfrontácia športových tried z celej ČSSR) získali jeho zverenci prvenstvo celkove jedenásťkrát v rámci Slovenska prvenstvo. 

V medzinárodnom štvorboji zvíťazili jeho dievčatá na Majstrovstvách Československa v Krnove a následne reprezentovali našu vlasť na Kube, kde s najmladším družstvom v silnej konkurencii skončili na piatom mieste.

A na záver ešte jedno číslo, ktoré hovorí samo za seba. Dvesto medailových umiestnení jeho zverencov na majstrovstvách Slovenska. Čo poviete, úctyhodný počet?!

Z doterajšieho hodnotenia Ľudovíta Stracheho dominujú síce jeho trénerské úspechy, ale nemožno zabúdať, že základy všetkých sa rodili v škole. Na hodinách telesnej výchovy a v mimoškolskej výchove v čase mimo vyučovania.

Ako pedagóg bol známy svojou cieľavedomosťou a precíznosťou. Nekompromisne išiel za svojim cieľom a žiadna prekážka nebola pre neho neprekonateľná. A k tomu viedol aj svojich zverencov. Bol prísny, ale s pochopením pre ľudské slabosti. To však neprichádzalo do úvahy v otázke dodržiavania zásad fair play. 

Čo dodať na záver?

Ľudovít Strache sa narodil 14.novembra 1941 v Kežmarku a celý svoj život prežil na Spiši. Mal ukončené vysokoškolské pedagogické vzdelanie a jeho najvyšším odborným vzdelaním bolo „tréner atletiky I.triedy“. Vykonával celý rad funkcií, zúčastňoval sa trénerských a vedeckých konferencií. Za svoju prácu bol viackrát ocenený. V roku 1985 napríklad získal ocenenie za zásluhy a rozvoj československej telovýchovy, o rok neskôr aj titul VZORNÝ TRÉNER.