SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Press

ZK plagat  Aerobic Plagat 01  
Zimná Klaokagatia 2017  M SR aerobic SŠ