SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Press

ZK plagat  Aerobic Plagat 01  
Zimná Klaokagatia 2017  M SR aerobic SŠ