SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 1996

1996

HÁDZANÁ
Rakúsko /Viedeň/ 23. – 30.3.1996
Chlapci z OŠG v Košiciach skončili na peknom 2. mieste. Dievčatá zo SPŠ v Myjave obsadili 5. miesto.

VOLEJBAL
SR /Komárno/ 28.4. – 3.5.1996
Chlapci z Gymnázia v Prešove sa umiestnili na 4. mieste a dievčatá z OŠG v Bratislave na peknom 2. mieste.

21. ročník EHŠP
Rakúsko /Hollabrunn/ 17. –19.5.1996
Atletika – 2. miesto Slovensko. Prvenstvo získala štafeta 4 x 1000 m v zložení: Gerhátová, Kráľovičová, Kamas a Zubrický.
Futbal– 1. miesto – družstvo z Nových Zámkov– Slovensko 2. miesto – družstvo z Dunajskej Stredy /mimo výpravu/
Mix – volejbal – 3. miesto družstvo z Banskej Bystrice, – 5. miesto družstvo zo Starej Ľubovne,– 8. miesto družstvo zložené z atlétov Slovenska.

2. ročník KALOKAGATIE 
SR /Trnava/ – jún 1996
športy: atletika, plávanie, basketbal, hádzaná, volejbal, vybíjaná, minifutbal, veľký futbal, streľba zo vzduchovky, šach, stolný tenis, orientačný beh a cyklistika. Najúspešnejší okres v počte zlatých, strieborných a bronzových medailí bol Dunajská Streda /6,3,2/. Na 2. mieste bola Trnava /4,5,3/ a 3. miesto si vybojovala Bratislava–vidiek /4,2,2/.