SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

História ISF 2002

2002

STOLNÝ TENIS
SR /Senec/ – 5. – 12. 4. 2002
Na podujatí sa zúčastnilo 62 družstiev z 19 krajín sveta (za účasti cca 470 účastníkov), čo bolo rekordom tohto druhu podujatia. Všetky zápasy sa hrali na jednom mieste v hale hotela Družba – v Senci. Účastníci boli ubytovaní v tom istom rekreačnom areáli ako hracie priestory. Organizátor v zmysle pravidiel ISF zorganizoval nasledovné sprievodné podujatia: otvárací ceremoniál, privítací prípitok ministra školstva, prijatie vedúcich delegácií primátorom mesta Senec,
návšteva modranskej Majoliky, celodenný výlet do Bratislavy, večer národov, diskotéku, záverečný ceremoniál, záverečná recepcia a medzinárodný seminár o školskom športe pre mladých funkcionárov pod názvom „Školský šport dnes a zajtra“. 
O seminár bol mimoriadny záujem, pretože prednášajúcimi lektormi, okrem slovenských, boli športoví funkcionári a odborníci z Českej republiky, USA, Anglicka, Belgicka a Izraelu. Vynikajúca bola aj spolupráca so stredoškolákmi so Senca, ktorí pôsobili ako sprievodcovia výprav a lúčenie s nimi po podujatí bolo veľmi ťažké.

Výsledky:

Školské družstvá chlapci:
1. Čína – Taipei 6. Brazília
2. Čína 7. Slovensko /ŠG Košice/
3. Česká republika 8. Poľsko
4. Francúzsko 9. Nemecko
5. Grécko 10. Luxembourg


Školské družstvá dievčatá:
1. Čína 6. Anglicko
2. Česká republika 7. Taliansko
3. Čína – Taipei 8. Grécko
4. Belgicko – Flanders 9. Nemecko
5. Poľsko 10. Bulharsko

Slovensko / Gymn. Ružomberok /

Národné výbery chlapci:
1. Čína Taipei 6. Anglicko
2. Čína 7. Luxembourg
3. Slovensko – B 8. Grécko
4. Poľsko 9. Belgicko – Flanders
5. Slovensko – A 10. Francúzsko


Národné výbery dievčatá:
1. Čína 6. Izrael
2. Čína – Taipei 7. Francúzsko
3. Poľsko 8. Slovensko – A
4. Anglicko 9. Grécko
5. Slovensko – B 10. Luxembourg


VOLEJBAL 
Puerto Rico /San Juan/ – 14. – 21. 4. 2002
Slovenská asociácia športu na školách vyslala za svoju organizáciu víťazov kvalifikácií. U dievčat to bolo – Športové gymnázium v Bratislave a u chlapcov Športové gymnázium v Trenčíne. Volejbalového šampionátu sa zúčastnilo 23 dievčenských a 22 chlapčenských družstiev z 26 zúčastnených štátov sveta. Hralo sa v štyroch športových halách. Ubytovanie bolo na vysokej úrovni, strava zo začiatku na nízkej úrovni, postupne sa zlepšila. Treba pochváliť vysokú disciplínu a správanie našich chlapcov. Na druhej strane treba vytknúť to, že sa družstvá vôbec nezapojili do prezentácie krajiny na spoločnom večeri národov. Boli sme jedinou krajinou, ktorá podcenila túto spoločenskú stránku. 

Výsledky:

Dievčatá:
1. Čína 5. Kanada
2. Tajwan 6. Turecko
3. Portoriko 7. Slovensko /ŠG Bratislava/
4.

Grécko

Chlapci:

1. Portoriko 6. Izrael
2. Taliansko 7. Grécko
3. Tajwan 8. Francúzsko
4. Čína 9. Slovensko /ŠG Trenčín/
5. Brazília


HÁDZANÁ
Grécko /Tessaloniki/ 21. – 28. 4. 2002
Celkove výpravu SAŠŠ tvorilo 35 osôb / z toho 13 chlapcov, 13 dievčat, 4 tréneri, 2 rozhodkyne, 1 vedúci delegácie a 2 šoféri/. Doprava bola riešená kombinovanie – autobus – trajekt. Po odporúčaniach vedúceho delegácie p. Schlossera do budúcnosti vypraviť autobus z miesta postupujúcich, hlavne pri neskorých príchodoch do Bratislavy zo šampionátu. Je to náročné a únavné. S ubytovaním mali značný problém organizátori a našu výpravu sťahovali na 3 rôzne miesta a stále do horších podmienok. Problém bol aj s platením pobytových nákladov. Požadovali od nás platbu za 8 nocí, podľa prihlášky bolo nahlásených 7 nocí. Nakoniec sa to všetko vybavilo k spokojnosti. Z hľadiska športového úspechu možno hodnotiť turnaj za veľmi úspešný. Z hľadiska organizácie turnaja boli niektoré nedostatky, ale organizácia tak rozsiahleho turnaja je náročná a preto je potrebné kladne ohodnotiť snahu a priateľské vystupovanie všetkých zainteresovaných. Z hľadiska spoločenskej reprezentácie Slovenska sme ako krajina zanechali dobrý dojem. Obidve družstvá pod dobrým vedením trénerov a vedúcich družstiev si získali svojim prístupom a hrou domácich fanúšikov.

Výsledky:
Chlapci:
Skupina: Chorvátsko: SR /26:24/, s Českom /27:15/, s Izraelom /32:26/ a Talianskom /42:13/. Postúpili z druhého miesta.
Štvrťfinále: Poľsko : SR /21:27/
Finále: o 3. miesto hrali s FYROM – vyhrali 27:25 a získali vynikajúce 3. miesto
Dievčatá: Skupina: s FYROM /26:8/, s Luxemburskom /28 : 13/, s Alžírskom /32 : 8/ a Nemeckom prehrali /19 : 24/.
O postup do štvrťfinále: Rakúsko – po predĺžení vyhrali /32 : 29/
Štvrťfinále: Nemecko /30 :14/ vyhrali v nečisto hranom zápase zo strany Nemecka / narazené rameno, vybitý zub, zlomený nos a pod./
Finále: o 3. miesto hrali s Maďarskom /15:39/ prehrali v značne oklieštenej zostave a obsadili pekné 4. miesto.

V súťaži o najlepšieho strelca – chlapci:
Hico – 40, Baláž – 38, Miženko – 36
V súťaži o najlepšiu strelkyňu – dievčatá:
Ditelová – 57, Cinová – 54, Fialeková – 18

GYMNAZIÁDA
Francúzsko /Caen/ 29.5. – 1.6.2002 
Slovenská delegácia v počte 37 osôb / z toho 19 atlétov a 11 plavcov , 4 tréneri, 1 vedúci delegácie a 2 šoféri /obsadila v konečnom hodnotení 23. miesto z 35 zúčastnených krajín.

Ako výprava sme vystupovali jednotne a disciplinovane, oblečení do rovnakých športových súprav s nápisom SLOVAKIA. Športovci sa navzájom povzbudzovali a pomáhali si, keďže atletický a plavecký štadión boli v tesnej blízkosti. Na otváracom ceremoniáli niesol vlajku atlét – skokan do výšky – Martin Jurza – jeho fotografia ako máva slovenskou vlajkou bola publikovaná v novinách Quest France. Na záverečnom ceremoniáli prezentovali Slovensko jeden chlapec a jedno dievča v slovenských krojoch, ktoré zapožičal na tieto účely sekretariát SAŠŠ. Organizátori Gymnaziády pripravili pre účastníkov okrem súťaží bohatý kultúrny program. Navštívili základnú školu v mestečku Toriny – 70 km od Caen, ktorá mala výpravu SR pod patronátom a každý deň ju jej žiaci chodili povzbudzovať našu výpravu.

Výsledky:

Atletika:
3. m. Roman Holý 200 m
3. m. Martin Kolenčík vrh guľou
4. m. Jana Kalmanová trojskok
4. m.. Michal Štrbák vrh guľou
4. m. Filip Lutz 200 m prsia 02:25,21 /slovenský rekord/
7. m. Filip Lutz 100 m prsia 01:07,26
10. – 11. m. Radoslav Žemba 50.m.v.s. 00:25,03 /osobný rekord/

Súťaže sa zúčastnilo 11 najlepších slovenských juniorov ročník narodenia– 1985 a mladší. Cieľom výpravy bolo potvrdiť dobrú výkonnosť slovenského plávania v týchto kategóriách a dôstojne reprezentovať slovenský školský šport. Ciele sa podarilo realizovať iba čiastočne. Ostatní pretekári nedokázali prekonať svoje osobné maximá, čoho príčinou je aj malá možnosť trénovať počas celého týždňa v domácich podmienkach. Priebeh súťaží bol hodnotený veľmi vysoko, videlo sa 5 svetových rekordov a jeden národný rekord nášho plavca Filipa Lutza.

Exekutíva ISF a General Assembly
Francúzsko /Caen/ 26. – 30. 5. 2002
Valného zhromaždenia sa zúčastnil p. Roman Králik, ktorý bol zároveň aj vedúcim výpravy SR na Gymnaziáde v Caen. Medzi ďalšie členské krajiny, ktoré sa zaradili do ISF boli Spojené arabské emiráty, Nový Zéland a Dominikánska republika. Bol prijatý nový šport do programu ISF – badmington a súťaž „Fair–play CUP“ na počesť zosnulého Raymonda Defevra. 
Odhlasoval sa provizórny rozpočet na roky 2002 – 2004 a taktiež poplatky za vstup a účasť na súťažiach.
Prevzali sa poverovacie dekréty zástupcov členských štátov, ktoré budú organizovať školské športové súťaže v roku 2003 – 2004.
Valné zhromaždenie 2004 bude v Portugalsku alebo Maroku.
Gymnaziáda 2006 – výber sa robil z 3 kandidátov: Izrael, Taliansko a Kanada, ktorá mala najlepšie pripravenú koncepciu. Bola odhlasovaná Kanada – Sherbrook v termíne od 28.5. do 11.6.2002.
Žiadosti o organizovanie medzinárodných súťaží podľa Kaledára ISF treba posielať len na vopred vypísanom tlačive na adresu ISF. Webova stránka ISF – adresa: www.schoolsport.org – zverejnené výsledky doterajších medzinárodných súťaží a turnajov, taktiež kontakty na členov výkonného výboru, fotografie a množstvo iných informácií.
Voľba členov exekutívy a poradcov. Za nových poradcov k doterajším pribudli Václav Lesanovský z Českej republiky a A.Al.Sharif zo Spojených arabských emirátov. Ostatní členovia boli jednohlasne schválení do ďalšieho volebného obdobia. SAŠŠ navrhovala 4 kandidátov za členov do T.C. ISF: 
Mgr. Ján Dančík– volejbal, Alexander Harna– futbal, Mgr. Roman Králik– atletika, Mgr. Milan Kováč– basketbal. Prví dvaja boli schválení na funkčné obdobie rokov 2002 – 2006 vo svojich technických komisiách. O p. Králikovi sa bude ešte diskutovať na zasadnutí v jeseni – zatiaľ bol navrhnutý ako prvý náhradník. P. Kováča do sekcie basketbalu neprijali za člena.

Zasadnutie technickej komisie ISF – atletika:
Došlo k rozšíreniu komisie z pôvodných 6 členov na 7, T.C. vypísala konkurz na siedmeho člena. Medzi kandidátov sa zaradil aj nás kandidát Mgr. Roman Králik. V konečnom poradí skončil na 2. mieste, ako prvý náhradník v prípade odstúpenia niektorého z členov komisie (predseda do 2 rokov opúšťa rady ISF) takže je tu skorá perspektíva zaradenia ďalšieho člena SR do radov ISF. Tomuto výsledku dopomohlo aj to, že sa p. Králik osobne zúčastnil valného zhromaždenia. Takisto každodenný kontakt s predsedom T.C. p. Michaelom Garnierom na atletickom štadióne, kde bol p. Králik ako vedúci výpravy slovenských športovcov, treba chápať ako ďalší krok k úspechu.