SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Štefan Ester

Narodený v roku 1933

Zomrel 7. októbra 1991
v Piešťanoch.

 

Chýr o vynikajúcom telocvikárovi sa z Moravian nad Váhom šíril do blízkeho i vzdialenejšieho okolia rýchlosťou blesku. O jeho ukážkové hodiny telesnej výchovy bol  záujem  nielen zo strany nadriadených, ale aj zo strany kolegov  zo spriatelených škôl či študentov, ktorí svoju budúcnosť  spojili s telocvikárčením. V jednej z diplomoviek budúceho absolventa vtedajšieho pedagogického inštitútu v Trnave pod názvom ÚLOHA UČITEĽA  TELESNEJ VÝCHOVY NA DEDINE sa v podtitulku objavilo venovanie práve Štefanovi  Esterovi.  

Okrem toho, že priam dokonale zvládal  metodiku nácviku jednotlivých  cvičení, známy bol najmä svojou precíznosťou a dôslednosťou. Nikdy sa nestalo, že by meškal na svoju hodinu, ale ani to, že by prišiel na ňu bez prípravy. Máme na mysli písomnú prípravu, ktorej sa aj prísne držal. Nie však tak dogmaticky, aby nedokázal v prípade vzniknutej novej situácie adekvátne reagovať.

Jeho druhým životom bola mimoškolská výchova, vo väčšine  prípadov bez finančného ocenenia. Tou najväčšou odmenou mu boli dosiahnuté výkony a výsledky  jeho zverencov. Tým vštepoval predovšetkým dôslednosť a poctivosť v tréningu. Nie náhodou „jeho“ škola (po ZŠ Moravany to bola ZŠ Holubyho v Piešťanoch celé roky získavala titul NAJAKTÍVNEJŠIA  ŠKOLA V ŠPORTE.  Treba dodať, že práve tento projekt sa stal základom pre vyhlásenie podobnej súťaže SAŠŠ na celoštátnej úrovni pod názvom  ŠKOLA ROKA. 

Jeho úprimný vzťah k telesnej výchove a športu nebol hraný, vychádzal z jeho vnútra.   A žiaci to poznajú , tých neoklamete. Nie náhodou prešlo jeho rukami desiatky vynikajúcich športovcov, nie náhodou celý rad telocvikárov z Piešťan a ich okolia formovalo svoj vzťah k tomuto „remeslu“  práve u neho.  A nakoniec, viacerí jeho zverenci síce nedosiahli úroveň olympijskej reprezentácie, ale to čo získali u Štefana Estera odovzdali  svojim deťom.  Tu niekde sa rodilo hviezdne pôsobenie Martiny Moravcovej, Lukáša Lacka či Dominiky Cibuľkovej.

A na záver ešte jedna malá spomienka. Na hádzanárskom  turnaji  žiakov ZŠ sa hral zápas medzi ZŠ Holubyho pod vedením Š. Estera a ZŠ Rázusova. Tesne pred koncom stretnutia viedli chlapci zo ZŠ Rázusova o jeden gól , no hráč ich súpera výskokom vyrovnal.  Gól by bol stačil na remízu a celkové víťazstvo v turnaji. Štefan Ester však upozornil rozhodcu na prešlap a tak z prvenstva sa tešil súper.

Aj takýto bol  Štefan Ester, ktorého navrhujú žijúci kolegovia, nasledovníci a žiaci do Siene slávy slovenských telocvikárov.