SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Ako sa stať členom SAŠŠ

SAŠŠ je občianske združenie ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Jej cieľom je uspokojovať potreby a záujmy v oblasti športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v Slovenskej republike. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, Stanov SAŠŠ a všeobecne záväznými a právnymi predpismi. 

 

Clenstvo SASS A3 lom 04 1

 

Clenstvo SASS A3 lom 04 2

Clenstvo SASS A3 lom 04 3

 

Clenstvo SASS A3 lom 04 4

Ako sa stať ČLENOM SAŠŠ ? 

Spôsob prihlasovania za člena SAŠŠ a uhrádzania členského  je upravený v zmysle Stanov SAŠŠ a konkretizovaný v doplňujúcich materiáloch zverejnených na web stránke SAŠŠ (www.sass.sk):

1.       Smernica k formovaniu členskej základne Slovenskej asociácie športu na školách.

2.       Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku Slovenskej asociácie športu na školách. 

V súlade s ustanoveniami článkov uvedených smerníc sa možno prihlasovať za členov SAŠŠ ako Kluby SAŠŠ (K SAŠŠ) prostredníctvom prihlášky pre jednotlivé druhy členstva /registračné prihlášky č.1, 2, 3,   - treba vyplniť a zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , kde do predmetu treba napísať „PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAŠŠ“. Prihlášku je potrebné vytlačiť (všetky jej časti), opečiatkovať (ak Klub SAŠŠ disponuje pečiatkou), podpísať  a zaslať na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 831 04 Bratislava.

PRIHLÁŠKA 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

EVIDENCIA KLUBU pre PO

Fyzické osoby sa za člena SAŠŠ prihlasujú prostredníctvom svojich materských klubov, ktorých sú členmi. Tie vyplnenú prihlášku zašlú na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde do predmetu napíšu „PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAŠŠ“.  Prihlášku vytlačia, opečiatkujú (ak disponuje  Klub SAŠŠ pečiatkou), podpíšu  a zašlú na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 831 04 Bratislava.  

PRIHLÁŠKA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

EVIDENCIA pre FO