SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Kontakty - sekretariát SAŠŠ

PaedDr. Marian MAJZLÍK PhD.

PaedDr. Marian MAJZLÍK PhD.
PREDSEDA
tel.: 0908 558 306

Mgr. Andrea RISTOVÁ

Mgr. Andrea RISTOVÁ
GENERÁLNY SEKRETÁR, ŠTK
tel.: 0903 264 571
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01

Alena HLOŠKOVÁ

Alena HLOŠKOVÁ
ORGANIZAČNÝ REFERENT
tel.: 0903 264 572

Mgr. Jana VALUŠKOVÁ

Mgr. Jana VALUŠKOVÁ
ORGANIZAČNÝ REFERENT
tel.: 0905 526 840

Ing. Mariana RISTOVÁ

Ing. Mariana RISTOVÁ
EKONÓM
tel.: 0903 224 572
pobočka: Námestie Jozefa Herdu 1,917 01