SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Garant a lektori

GARANT inovačného vzdelávania:       prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

 

Ivan Čillík1                     Curriculum vitae

Lektor vzdelávania na tému: 

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

 

 

LEKTORI inovačných vzdelávaní:

 271326451 623302392238063 1248471169026417341 n       PaedDr. Marcel Lopuchovský

Curriculum vitae

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách.

 

 foto Joko       Mgr. Jozef Brezovský

Curriculum vitae

Nový pohľad na výučbu FUTBALU vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách v súlade s modernými vývojovými tendenciami so zameraním na metodické a organizačné formy

 

 

Sturcel foto      Ing. Ivan Šturcel

Curriculum vitae

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

patrik pelegrin         Mgr.Patrik Pelegrin 

Curriculum vitae

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy vo FLORBALE vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivitách.

 

foto Tlucakovadoc. Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.

Curriculum vitae

lektorská činnosť

Využitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

 

215495 183358331712651 183354751713009 409610 4020510 sMgr. Jana Bízková (Česká republika) Jana Boučková (Česká republika)

Curriculum vitae                                            ŠPORTMÁNIA - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

 

 

Radovan Erent Different Athletics Trnava titulka     Mgr. Radovan Erent

Profil     

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU a DIAGNOSTIKY s využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

 

 

FOTO                                                                         PaedDr. Ján UHLIAR

profil

 

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV a ich aplikácia do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivít