SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

POZVÁNKA s programom

Zmena v zastupovaní - tlačivo

Delegáti snemu

 

 

MATERÁLY: 

k bodu 2

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

k bodu 3

návrh zloženia komisií

k bodu 5

Výročná správa

k bodu 8

návrh Smernice o poskytnutí odmeny a náhrad kontrolórovi SAŠŠ

k bodu 9

návrh zmien STANOVY SAŠŠ

k bodu 10 VOĽBY

kandidátske listiny na členov P SAŠŠ

kandidátske listiny na predsedu SAŠŠ

 

ZÁPISNICE:

mandátová komisia

návrhová komisia

volebná komisia

zapisnica zo snemu SAŠŠ - overená

zapisnica zo snemu SAŠŠ - overená a podpísaná

PREZENČNÉ LISTINY:

delegáti snemu s hlasom

 

 pozvanka SASS 30

 

 

 

Vážení delegáti SNEMU SAŠŠ,

na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra, ktoré sa týkajú aj hromadných podujatí, ktoré nie je možné organizovať. Z toho dôvodu sa plánovaný SNEM SAŠŠ v pripravovanom termíne - 3. októbra 2020 NEUSKUTOČNÍ.

Dovoľujeme si Vás požiadať o hlasovanie „per rollam“ do priloženej tabuľky - schválenie materiál podľa plánovaného programu:

Výročná správa za rok 2019

Správa revíznej komisie SAŠŠ

Schválenie nových členov členskej základne SAŠŠ

Podklady nájdete na:

https://sass.sk/o-sa/snemy/1061-snem-sass-3-10-2020-poprad

Zároveň Vás chceme požiadať o pripomienky – písomne – k materiálom: 

STANOVY SAŠŠ – schválenie zmien v stanovách.

Disciplinárny poriadok - schválenie zmien a doplnkov.

Podklady nájdete na:

https://sass.sk/o-sa/snemy/1061-snem-sass-3-10-2020-poprad

Svoje hlasovacie hárky a písomné pripomienky zasielajte

od 30.9. do 7.10. 2020 /24:00 h  na e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Najbližšie zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ sa uskutoční hneď ako to situácia dovolí.

 

Hlasovacie tlačivo

PREHĽAD

„ SNEMY SAŠŠ A   ZASADNUTIA SLOVENSKEJ RADY SAŠŠ

OD ROKU 1991 až 2020 “

ZAKLADAJÚCI   SNEM SAŠŠ                                        03.07.1991    Bratislava

Aktív predsedov OR SAŠŠ                                               25.04.1992    Bratislava

I. SNEM SAŠŠ                                                                19.09.1992    Bratislava

II. SNEM SAŠŠ                                                               15.10.1994    Bratislava

Zasadnutie Slovenskej rady SAŠŠ                                  20.05.1995    Bratislava

Zasadnutie Slovenskej rady SAŠŠ                                 31.08.1996    Bratislava

Mimoriadne zasadnutie Sl. rady SAŠŠ                            30.11.1996    Bratislava

Zasadnutie Slovenskej rady SAŠŠ                                 13.12.1997    Bratislava

III. SNEM SAŠŠ                                                             21.11.1998    Bratislava

Zasadnutie Slovenskej rady SAŠŠ                                 22.01.2000    Bratislava

Zasadnutie Slovenskej rady SAŠŠ                                 24.02.2001    Bratislava

Slávnostné zasadnutie k 10. výročiu SAŠŠ                    30.06.2001    Trnava

IV. SNEM SAŠŠ                                                             13.07.2002    Bratislava

V. SNEM SAŠŠ                                                              29.11.2003    B.Bystrica

VI. SNEM SAŠŠ                                                             15.01.2005    Bratislava

VII. SNEM SAŠŠ       (15. výročie SAŠŠ)                      04.02.2006    Bratislava

VIII. SNEM SAŠŠ                                                            17.11.2006    Bratislava

IX. SNEM SAŠŠ                                                              09.02.2008    Bratislava

X. SNEM SAŠŠ                                                                25.04.2009    Trenčín

XI. SNEM SAŠŠ      20 výročie SAŠŠ                             20.11.2010    B.Bystrica

XII. SNEM SAŠŠ   (20 výročie SAŠŠ)                           03.12.2011    Trnava

XIII. SNEM  SAŠŠ                                                           5.10.2013      B.Bystrica

XIV. SNEM  SAŠŠ                                                            22.11.2014    Žiar n.H

Zasadnutie Slovenskej rady  SAŠŠ                                 06.02.2016   Trnava

MIMORIADNY SNEM  (25. výročie SAŠŠ)                    25.06.2016    Trnava

XV. SNEM SAŠŠ                                                            10.06. 2017   Trnava

XVI. SNEM  SAŠŠ                                                           21.04.2018   Trnava

XVII. SNEM SAŠŠ                                                          13.04.2019    Trnava

V roku 2020 musel byť Snem SAŠŠ pre celosvetovú pandémia zrušený.

XVIII. SNEM  SAŠŠ                                                         26.6..2021    Poprad