SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Slovenská asociácia športu na školách si 26.6.2021 v Poprade volila nového prezidenta a nové predsedníctvo SAŠŠ.
 
Nová prezidentka SASS je bývala reprezentantka v atletike , majsterka Európy v skoku do diaľky EVA "Čena" MURKOVÁ.
 
V jej práci bude pomáhať 12 členov predsedníctva SAŠŠ v zložení: Jozef Kakula, Marek Mazan, Miriam Olešáková, Tibor Bélik, Peter Toman, Yveta Unterfrancová, Helena Gáfriková, Alena Strýčková, Andrea Tylková, Martin Császár, Ľudmila Dratvová a Erika Lišková.
 
PC110030
SPOLU pre ŠKOLSKÝ ŠPORT.

Slovensko je síce malá krajina, no narodilo sa tu, žilo a tvorilo neuveriteľné množstvo významných osobností – z oblasti   spoločenského života, vedy, kultúry, umenia, pedagogiky a športu. My by sme, ale chceli vyzdvihnúť skupinu, ktorej familiárne hovoríme TELOCVIKÁRI.

Jednému zo skupiny  najvýznamnejších sme v slovenskej  asociácii športu na školách vzdali poctu tým, že jeho menom sú označené ocenenia ktoré sú pravidelne udeľované  najaktívnejším učiteľom TV a ďalším osobnostiam už od roku 1994. Ide o Ivana  Branislava Zocha.  Tento priekopník  školského športu na Slovensku však mal veľa nasledovníkov. O mnohých vieme len z rozprávania pamätníkov, činy ďalších  zaznamenávajú miestne kroniky. A to zatiaľ nespomíname, ale nehovoríme o žijúcich osobnostiach.

To všetko nás doviedlo  k myšlienke zosumarizovať mená týchto ľudí  a zaradiť ich do   virtuálnej – SIENE SLÁVY  ŠKOLSKÉHO ŠPORTU NA SLOVENSKU  (SIENE SLÁVY  SLOVENSKÝCH  TELOCVIKÁROV).

Na  Sneme SAŠŠ 26.6.2021 v Poprade sme uviedli do SIENE SLÁVY 4 veľké mená - Eva Hluchoňová, Juraj Zapletal, Jozef Cencer - všetci in memoriam a Jozef Pavlík.

Sien slavy 04Sien slavy 04 2Sien slavy 04 3Sien slavy 04 4

Vyhodnotenie 4.kola

stiahnuť

Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov a školy

1. Matúš   - ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce 07101

2. Natália  – ZŠ Krosnianska 4, Košice 04022

3. Tatiana - ZŠ Krosnianska 4, Košice 04022

4. Ema  – ZŠ s MŠ Zubák 192, Zubák 02064

5. Bronislava  – ZŠ s MŠ Školská 7, Bojnice 97201

6. Michaela  - OA Watsonová 61, Košice

7.Miriam  - SOŠ PaS Hattalova 968/33, 029 01  Námestovo

8. Zuzana  - Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanicka Osada 2178, 029 01   Námestovo

9. Michal  - Gymnázium Jana Belková  ul. Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

10. Matúš  - SOŠ polytechnická J.A.Baťu, Štefániková 39, 05921 Svit

 

Najaktívnejšie školy

1. miesto – ZŠ Krosnianska 4, Košice 04022

2. miesto – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV 05201

3. miesto - OA Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

4. miesto – ZŠ s MŠ Školská 7, Bojnice 97201

5. miesto - ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce 07101

6.miesto - Evanjelické Gym. J.A. Komenského Škultétyho 10, Košice

7. miesto. – ZŠ Kamenní Poruba

8. miesto - SOŠ Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

9. miesto - OA Watsonová 61, Košice

10. miesto - ZŠ s MŠ Zubák 192, Zubák 02064Základné školy      

1. miesto – ZŠ Krosnianska 4, Košice 04022

2.miesto – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV 05201

3.miesto – ZŠ s MŠ Školská 7, Bojnice 97201

Stredné školy

1. miesto - OA Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín

2.miesto - Evanjelické Gym. J.A. Komenského Škultétyho 10, Košice

3.miesto - SOŠ Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 

 

ABC2b67a6 slovenska vlajka2
  PRIPRAVUJEME pre Vás...
Online vzdelávanie – Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu
Slovenská asociácia športu na školách organizuje online vzdelávanie pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) na tému
„Vlastenectvo a občianska hrdosť prostredníctvom športu.“
Termín: 16. 06. 2021 (streda) Čas konania: 16.00 – 17.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Počet účastníkov je limitovaný na 80 osôb.
Lektor online vzdelávania: Mgr. Michal Bábela, PhD. Odborný asistent FTVŠ UK v Bratislave - Katedra edukačných a humanitných vied o športe.
Vlastenectvo, alebo patriotizmus je láska a oddanosť k vlasti, prejavuje sa v úsilí chrániť jej záujmy. Hrdosť na minulosť a prítomnosť k nej sa v súčasnej dobe vytrácajú z bežného života. V našej prednáške sa zameriame na hrdosť a vlastenectvo prostredníctvom športu, tému, ktorá má čo povedať dnešnej mladej generácii. Šport je neoddeliteľnou súčasťou kultúry Slovenska, je „reprezentant“ Slovenska.