SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

logo_SASS

Keďže sa „veci udiali tak, ako sa udiali“, predsedníctvo SAŠŠ na svojom augustovom zasadnutí chválilo tzv. alternatívny program SAŠŠ, ktorého cieľom je zmysluplnou činnosťou aspoň naznačiť smer, ktorým by sa mal školský šport na Slovensku uberať. Slovíčko „aspoň“ vyjadrením skutočnosti, že náročné ciele sa pokúšame naplniť v mimoriadne sťažených podmienkach. Okrem školských športových súťaží sú v ňom zakomponované otázky olympijskej výchovy, vzdelávania v podmienkach SAŠŠ, ale aj ponuky pre pedagogických pracovníkov a motivačné prvky (Škola roka, Školská cena fair play, Medaila I.B.Zocha). Vyvrcholením schváleného programu bude olympiáda stredoškolákov Slovenskej republiky GAUDEAMUS IGITUR 2011.

Program SAŠŠ