SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Inovačné vzdelávanie - Rozvoj netradičných športových hier

Slovenská asociácia športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie v mesiaci MÁJ na tému : 

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

 

Inovačné vzdelávanie netradicne