SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ŠPORTMÁNIA _ 2.

- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.

Slovenská asociácia športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie na základe vydaného oprávnenia MŠVVaŠ SR sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania na poskytovanie inovačného vzdelávania.

 

Poskytovateľ:                                    Slovenská asociácia športu na školách

Garant vzdelávania:                         prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Lektorky vzdelávania:                     Mgr. Jana Bízková (Česká republika)

                                                           Jana Boučková (Česká republika)

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Pripravili sme nové INOVAČNÉ VZDELÁVANIE na tému - NETRADIČNÉ ŠPORTY 2.

Táto vzdelávacia iniciatíva nám poskytuje jedinečnú príležitosť pohĺbiť naše znalosti a dovednosti v oblasti športu mimo bežných noriem. Počas tohto programu sa budeme venovať nielen samotným hram, ale aj tomu, ako tieto netradičné aktivity môžeme efektívne integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy, a to nielen v rámci školy, ale aj v mimoškolských aktivitách.

Naším cieľom je nielen rozširovať naše vedomosti o rôznych netradičných športových hrách, ale tiež sa zamyslieť nad tým, ako tieto aktivity môžu prispieť k celkovému rozvoju žiakov.

 

Spolu budeme tvoriť dynamické a inovatívne vzdelávacie prostredie, kde budeme spolupracovať na vytváraní mostov medzi netradičnými športovými hrami a vzdelávacím prostredím.

Tešíme sa na skvelý spoločný prieskum a objavovanie nových možností, ktoré nám tieto hry môžu ponúknuť!

kinball2

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA - do 15.11.2023

P O Z V Á N K A

na vzdelávací WORKSHOP

„VYBÍJANÁ – HRA pre POHYB“

Slovenský zväz vybíjanej a Slovenská asociácia športu na školách Vás POZÝVAJÚ na vzdelávací workshop s názvom "Vybíjaná – hra pre pohyb".

Tento workshop je určený VŠETKÝM, ktorí hľadajú pre deti na základných školách a vo voľnočasových aktivitách  aktívny spôsob trávenia voľného času a radi sa zapájajú do skupinových hier plných energie a súťaženia. Oboznámite sa s pravidlami a v praktickej časti si hru a rozhodovanie priamo vyskúšate na vlastnej koži.

Na tomto workshope sa budeme hlbšie venovať jednej z najobľúbenejších športových hier vôbec – VYBÍJANEJ. 

 POZVÁNKA a PRIHLÁŠKA

 

KDE a KEDY?                          

  • PARTIZÁNKE – 26. septembra 2023, 9.00 h

ZŠ Malinovského  1160/31, Partizánske 

  • TRNAVA – 24. októbra 2023, 9.00 h

Stredná športová škola J. Herdu, J. Bottu 31, Trnava 

  • POPRAD -  november 2023, 9.00 h

ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, Poprad-Juh 3 

  • DETVA – december 2023, 9.00 h

Základná škola, Slobody 2, Poltár 

  • KOŠICE – január 2024, 9.00 h

Základná škola, Krosnianska 4, Košice 

  • SVATÝ PETER – február  2024, 9.00 h

Základná škola s MŠ, Školská 22 

  • PEZINOK – marec 2024, 9.00 h

Základná škola, Fandlyho, Pezinok

 

Vyberte si miesto a termín, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.

 

POZOR je tu ponuka pre vašu školu, mesto  či okres!V prípade záujmu o INDIVIDUÁLNY workshop vybíjanej pre konkrétnu školu, mesto či okres, vieme uskutočniť vzdelávanie aj na takúto objednávku, podmienkou je účasť min. 25 osôb.367894898 2066507997031977 5549170063166084934 n

 

 

ŠPORTMÁNIA _ 2.

- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.

Poskytovateľ:                                   Slovenská asociácia športu na školách

Garant vzdelávania:                          prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Lektorky vzdelávania:                     Mgr. Jana Bízková (Česká republika)

                                                           Jana Boučková (Česká republika) 

                                                          

Rozsah inovačného vzdelávania:     50 hodín

Forma:                                               Kombinovaná 

 

PRIEBEH VZDELÁVANIA           

Dištančná časť                                  formou materiálov zaslaných k individuálnemu štúdiu, zadané úlohy, výstup -  dištančná úloha 

Prezenčná časť                                 formou troch stretnutí

Poplatok:                                           110 € / účastník

 

MIESTA a TERMÍNY:

NOVÉ MESTO nad VÁHOM,        SPŠ - Brinská 11                                          

04.05.2023      od 8:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

05.05. 2023     od 9:00 hod. (9 vyučovacích hodín)

06.05.2023      od 9:00 hod. (8 vyučovacích hodín)

záverečné ukončenie  - skúškou (podľa rozpisu) – termín podľa dohody

Časový harmonogram sa môže upraviť v organizačných pokynoch.

PRIHLÁŠKY zasielajte do 26.04.2023

 Pre koho je toto vzdelávanie určené?

Pre kategóriu a podkategóriu - učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ a školský tréner

PRIHLÁŠKA

POZVANKA