SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

POZVÁNKA na Online vzdelávanie
Mobilné aplikácie v TŠV a voľnočasových aktivitách
 
13613199 s
 
 
 
Slovenská asociácia športu na školách organizuje online vzdelávanie pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a organizátorov školských športových súťaží na tému „Mobilné aplikácie v TŠV a vo voľnočasových aktivitách“.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na termíny:
1. termín: 10. 03. 2021 (streda) (BB, ZA, TN)
2. termín: 17. 03. 2021 (streda) (KE,PO)
3. termín: 24. 03. 2021 (streda) (BA, NR, TT)
Čas konania: 16.30 – 18.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť Google Meet aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet. Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 25 osôb. Vďaka tomu budeme môcť pracovať interaktívne s priestorom na prípadné dovysvetľovanie.
Lektor online vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta – Outdoor institute
„Počet hodín strávených pred obrazovkou sa v tejto dobe závratne zvýšil. Prináša to nielen problémy s fyzickým zdravím, ale oveľa závažnejšie psychické problémy. Pohyb je teraz dôležitejší oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Prinášame Vám aktivity, ktoré Vás vytiahnu na chvíľu preč od počítača a dajú Vám spätnú väzbu o ich využití. Sú potrebné nielen na oživenie samotného vzdelávania v online prostredí, ale aj na podporu zdravia.“
Vzdelávanie je určené telocvikárom, vychovávateľom a organizátorom školských športových súťaží, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s mobilnými aplikáciami pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy, voľnočasových aktivít, športových a pohybových súťaží na diaľku (dištančne).

 

POZVANKA a PRIHLÁŠKA : https://sass.sk/skola-hrou-seminare

Termín podujatia ZIMNÁ KALOKAGTIA sa bude posúvať. V pôvodnom termíne 9.-10.3. vzhľadom k stále nepriaznivej situácii sa NEUSKUTOČNÍ. O novom termíne Vás budeme informovať.

 

unnamed

 

Prečo darovať 2% Slovenskej asociácii športu na školách (SAŠŠ) ?

Pretože rozvoj školského športu na Slovensku je veľmi dôležitý.

Slovenská asociácia športu na školách ako NÁRODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA cíti záväzok i morálnu povinnosť neustále posúvať školský šport na Slovensku o čosi ďalej. Viac ako štvrťstoročie obetavej práce stovák nadšencov školského športu na Slovensku sa podieľa na stanovených cieľoch a ich napĺňaní. Predovšetkým ich zásluhou sa naša organizácia pevne etablovala na slovenskej športovej i olympijskej scéne , stala sa dôveryhodným členom medzinárodnej federácie ISF, ale aj členom Slovenského olympijského výboru.

Uskutočňujeme celý rad zmysluplných a širokej verejnosti známych projektov akými sú napríklad mládežnícke olympiády Kalokagatia letná a zimná časť, Gaudeamus igitur, Školská cena fair play, celoštátna súťaž aktivity škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, vydávanie vlastného časopisu o školskom športe, napľňanie webovej i facebookovej stránky, Sieň slávy slovenských telocvikárov, no ale hlavne celá systém školských športových súťaží, mnohé vzdelávania či iné projekty.

A chceme ísť ďalej.................chceme prinášať šport pre naše deti a mládež na školách.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.         Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.         Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.         Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4.         Na poukázanie 2% dane je potrebné Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.

5.         Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6.         Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

7.         ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8.         Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 17325391

Právna forma: o.z.

Obchodné meno (názov):  Slovenská asociácia športu na školách

Sídlo: Trnavská 37, 83104 Bratislava

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete TU:

Tlacivo 1 - potvrdenie

Tlačivo 2 - vyhlasenie

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Antidopingovou  agentúrou Slovenskej republiky (SADA) pokračujú v organizovaní ONLINE VZDELÁVANIA. Pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) sme pripravili v poradí štvrté vzdelávanie na tému „Bielkoviny – ich funkcia a význam.“ Je určená pre pedagógov, žiakov základných a stredných škôl.

 

Dátum:                       17.02. 2021 (streda)

Čas konania:             17.00 – 18.30 h 

Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, resp. MS teams (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na príslušnú platformu po uhradení poplatku za vzdelávanie). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet.

Lektor online vzdelávania

Ing. Tomáš Pagáč, PhD. – Vedúci pracovník oddelenia testovania a prevencie SADA

Ing. Zuzana Ježíková, PhD. – Odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie

Témy:

·        Úvod do problematiky

·        Bielkoviny

Poplatok za vzdelávanie je vo výške 5 €/osoba.

Platbu je potrebné uhradiť na účet: SK82 1111 0000 0013 7601 5029  najneskôr do 12.februára 2021. Ako variabilný symbol uvádzajte: 162021 a do poznámky uveďte svoje priezvisko.

 

Cieľ projektu: Oboznámiť učiteľov TŠV a vychovávateľov s problematikou výživy – bielkoviny – ich význam a funkcia- aký vplyv na organizmus má užívanie týchto suplementov výživy  vo vekovej kategórii žiakov základných a stredných škôl.

Po absolvovaní vzdelávania bude účastníkom  vystavený CERTIFIKÁT.

 

PRIHLÁŠKA

Najväčšie medzinárodné multišportové podujatie pre žiakov škôl vo veku od 13 do 15 rokov sa bude konať v meste Belehrad v Srbsku od 26. júna do 4. Júla 2021.

V tomto roku Medzinárodná federácia školského športu zaháji svoje ustanovujúce svetové školské športové hry ISF U15, ktoré bude organizovať Srbská federácia školského športu v Belehrade. Toto podujatie je najväčším medzinárodným viacšportovým podujatím. Zídu sa športovci  z celého sveta a zúčastnia sa 14 rôznych športov, a to atletika, bedminton, basketbal, basketbal 3x3, šach, futbal, judo, karate, orientačný beh, plávanie, stolný tenis, taekwondo, volejbal.

propagačné video k udalosti - https://www.youtube.com/watch?v=o0w4DtrsxSo&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Discover_the_ISF_U15_World_School_Sport_Games_2021_in_Belgrade&utm_medium=email

Účastníci dostanú príležitosť kombinovať súťaž na vysokej úrovni s vzdelávacími programami vrátane seminárov a workshopov určených na rozvoj vodcovských schopností a na zvyšovanie povedomia o dôležitých politikách a témach, ako sú telesná výchova a zdravie, rodová rovnosť a fair play. Kultúrne aktivity a návštevy počas podujatia tiež poskytnú príležitosť spoznať kultúru a dedičstvo Srbska a umožnia účastníkom predstaviť svoju vlastnú kultúru a tradície a vytvoriť medzikultúrne výmeny medzi všetkými účastníkmi počas celého podujatia.

Prezident ISF, Laurent Petrynka:

„Je nevyhnutné pokračovať vo vytváraní a propagácii športových príležitostí pre mládež, ktoré im umožňujú rozvíjať návyky zdravého životného štýlu, rozvíjať vodcovské schopnosti a objavovať kompetencie a zároveň lepšie chápať svet už od útleho veku. Platí to o to viac, že ​​pandémia COVID-19 výrazne obmedzuje možnosti venovať sa športu, fyzickej aktivite a základným ľudským interakciám. Medzinárodné športové podujatia, ako napríklad svetové športové hry ISF U15, sú nesmierne dôležité pri vytváraní jedinečných osobných a športových zážitkov pre mládež a prispievajú k ich rozvoju. Chceli by sme sa poďakovať Srbskej školskej športovej federácii za usporiadanie tohto úvodného podujatia, prijatie tejto novej výzvy a pomoc pri dláždení cesty pre športovcov mladších škôl. “