SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA) pokračujú v organizovaní ONLINE VZDELÁVANIA. Pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a vychovávateľov) sme pripravili v poradí piate vzdelávanie na tému „Aminokyseliny – ich funkcia a význam.“ Je určená pre pedagógov, žiakov základných a stredných škôl.
Dátum: 31.03. 2021 (streda)
Čas konania: 17.00 – 18.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, resp. MS teams (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na príslušnú platformu po uhradení poplatku za vzdelávanie). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet.
Lektor online vzdelávania
Ing. Tomáš Pagáč, PhD. – Vedúci pracovník oddelenia testovania a prevencie SADA
Ing. Zuzana Ježíková, PhD. – Odborný pracovník pre výchovu a vzdelávanie
Témy:
• Úvod do problematiky
• Aminokyseliny
 
 
 
Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Asociáciou volejbalových rozhodcov organizuje online vzdelávanie pre učiteľov, vychovávateľov, organizátorov školských športových súťaží na tému „Zmeny v pravidlách volejbalu od roku 2015-2022“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na termín z nasledovných možností:
1. termín: 30. 03. 2021 (utorok) (BB, ZA, TN)
2. termín: 07. 04. 2021 (streda) (PO, KE)
3. termín: 12. 04. 2021 (pondelok) (BA, NR, TT)
Čas konania: 16.00 – 17.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť Google Meet aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet. Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 50 osôb.
Lektor online vzdelávania: prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. – medzinárodný rozhodca
 
 
volejbal images
V minulom týždni pokračovali vzdelávacie aktivity pre pedagógov, ale nielen pre nich. V utorok -16.2.2021 sme po dlhšej dobe oprášili pravidlá športovej hry vo vybíjanej, ktorá je mimoriadne populárna medzi žiakmi na 1. stupni ZŠ. Vzdelávanie bolo určené najmä pre fanúšikov vybíjanej, ktorí mali záujem preštudovať si inovované pravidlá vybíjanej a pripraviť sa na aktívnu účasť počas online stretnutia. Vzdelávania sa zúčastnilo 77 pedagogických zamestnancov. Lektor vzdelávania, Mgr. Radoslav Urbančok – hlavný rozhodca ŠMSR vo vybíjanej spracoval pravidlá vybíjanej do inovovanej podoby. Podrobne rozpracoval pôvodné pravidlá, ktorými sa doteraz riadia súťaže vo vybíjanej. Jeho pracovná verzia: „Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021 -2024“ bola podkladom na diskusiu účastníkov vzdelávania, ktorí prostredníctvom online priestoru spolu prediskutovali jednotlivé kapitoly pravidiel a dávali podnety na ich úpravu – vylepšenie tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre všetkých, ktorí sa venujú alebo budú venovať vybíjanej na rôznej úrovni.
Témy: Oficiálne pravidlá vybíjanej 2021-2024 pracovná verzia
• Kapitola I - Ihrisko a jeho vybavenie
• Kapitola II - Účastníci
• Kapitola III - Hrací systém
• Kapitola IV - Herné činnosti
• Kapitola V - Správanie účastníkov
Vzdelávanie na tému inovovaných pravidiel budeme organizovať ešte v dvoch termínoch. Druhý termín je naplánovaný na 24. februára 2021 a tretí termín bude 4. marca 2021.
TEŠÍME SA NA VÁS!
Vydarené vzdelávanie za nami, ďalšie zaujímavé pred nami.
 
V stredu, 17.februára sme zorganizovali v poradí štvrté online vzdelávanie venované problematike antidopingu v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR – SADA. Zúčastnilo sa ho 64 záujemcov z radov pedagogických zamestnancov, ale aj verejnosť, ktorú daná téma zaujíma. Tento raz sa letor vzdelávania Ing. Tomáš Pagáč, PhD. venoval téme „Bielkoviny – ich význam a funkcie.“ Účastníci vzdelávania sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom, akú úlohu plnia bielkoviny v ľudskom tele, na základe akého mechanizmu účinkujú, aké sú princípy, či úskalia ich užívania. Najmä funkcia bielkovín, ako je regenerácia a rast kostrového svalstva zaujímal účastníkov a v diskusii sa najviac rozoberali tieto otázky. O všetkých zložkách výživy (tuky, sacharidy, bielkoviny) je pomerne veľa informácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom rôznych informačných kanálov. My vám chceme ponúknuť do pozornosti práve materiály, ktoré sú obsahovo a formálne na vysokej úrovni. K dispozícii sú na: https://www.antidoping.sk/.../714_5-bielkoviny-1-cast.pdf
 
My sa tešíme na ďalšie vzdelávanie v spolupráci so SADA. Najbližšia téma bude venovaná aminokyselinám.
POZVÁNKA na Online vzdelávanie
Mobilné aplikácie v TŠV a voľnočasových aktivitách
 
13613199 s
 
 
 
Slovenská asociácia športu na školách organizuje online vzdelávanie pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a organizátorov školských športových súťaží na tému „Mobilné aplikácie v TŠV a vo voľnočasových aktivitách“.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na termíny:
1. termín: 10. 03. 2021 (streda) (BB, ZA, TN)
2. termín: 17. 03. 2021 (streda) (KE,PO)
3. termín: 24. 03. 2021 (streda) (BA, NR, TT)
Čas konania: 16.30 – 18.30 h
Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Google Meet, (prihláseným účastníkom bude zaslaný link pre pripojenie na platformu Google Meet). Je možné sa pripojiť buď cez internetový prehliadač priamo alebo si môžete stiahnuť Google Meet aplikáciu. Pripojiť sa môžete aj cez mobilný telefón alebo tablet. Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 25 osôb. Vďaka tomu budeme môcť pracovať interaktívne s priestorom na prípadné dovysvetľovanie.
Lektor online vzdelávania: Mgr. Slavomír Pačuta – Outdoor institute
„Počet hodín strávených pred obrazovkou sa v tejto dobe závratne zvýšil. Prináša to nielen problémy s fyzickým zdravím, ale oveľa závažnejšie psychické problémy. Pohyb je teraz dôležitejší oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Prinášame Vám aktivity, ktoré Vás vytiahnu na chvíľu preč od počítača a dajú Vám spätnú väzbu o ich využití. Sú potrebné nielen na oživenie samotného vzdelávania v online prostredí, ale aj na podporu zdravia.“
Vzdelávanie je určené telocvikárom, vychovávateľom a organizátorom školských športových súťaží, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s mobilnými aplikáciami pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy, voľnočasových aktivít, športových a pohybových súťaží na diaľku (dištančne).

 

POZVANKA a PRIHLÁŠKA : https://sass.sk/skola-hrou-seminare