SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Snem SAŠŠ 2020 - zrušenie

Vážení delegáti SNEMU SAŠŠ,

na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra, ktoré sa týkajú aj hromadných podujatí, ktoré nie je možné organizovať. Z toho dôvodu sa plánovaný SNEM SAŠŠ v pripravovanom termíne - 3. októbra 2020 NEUSKUTOČNÍ.

Dovoľujeme si Vás požiadať o hlasovanie „per rollam“ do priloženej tabuľky - schválenie materiál podľa plánovaného programu:

Výročná správa za rok 2019

Správa revíznej komisie SAŠŠ

Schválenie nových členov členskej základne SAŠŠ

Podklady nájdete na:

https://sass.sk/o-sa/snemy/1061-snem-sass-3-10-2020-poprad

Zároveň Vás chceme požiadať o pripomienky – písomne – k materiálom: 

STANOVY SAŠŠ – schválenie zmien v stanovách.

Disciplinárny poriadok - schválenie zmien a doplnkov.

Podklady nájdete na:

https://sass.sk/o-sa/snemy/1061-snem-sass-3-10-2020-poprad

Svoje hlasovacie hárky a písomné pripomienky zasielajte

od 30.9. do 7.10. 2020 /24:00 h  na e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Najbližšie zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ sa uskutoční hneď ako to situácia dovolí.

 

Hlasovacie tlačivo