SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

INOVAČNÉ vzdelávanie - pozvánka

POZVANKA

PRIHLÁŠKA

https://www.sass.sk/inovacne-vzdelavanie

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách. 

Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

rozsah: 25 hodín