SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Pripravujeme projekt "Na dno študentských síl"

Novým projektom odštartujeme september.

Na základe schválenej dotácie a spolupráci s Ministerstvom obrany SR pripravujeme vo všetkých krajoch SR zábavno-pohybový-športový-viacboj pre stredoškolákov .

„Študentský viacboj piatich T“ tréning – talent – trpezlivosť – tolerancia – túžba 

alebo "NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL"

Prostredníctvom netradičných športovo – pohybových disciplín (plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop, koordinácia s fľašou po sediačky) motivovať žiakov stredných škôl:

  -  k pravidelným pohybovým aktivitám

-  k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti

- k budovaniu zodpovednosti za seba, ale aj pomoci iným

- poukázať na ich športový talent

 - k pochopeniu spolupatričnosti

 - k príkladom vlastenectva  programu. 

 

Žiaci/žiačky  stredných škôl - trojčlenné družstvá škôl športujú v netradičných disciplínach, pri ktorých dokazujú svoju zdatnosť a pripravenosť aj na zložitejšie úlohy.  Práve netradičná forma disciplín dokáže žiakov motivovať k pohybovým aktivitám, k bojovnosti a skúške svojich síl, ako aj prejaviť svoju spolupatričnosť k ďalším členom v družstve. 

 

Ďalšie informácie v nasledujúcich dňoch.

Spájame cieľ a myšlienku, pohyb a zábavu, zdatnosť a spolupatričnosť!

 

3343 logomosr

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany SR v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.