SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo_SASS V tradičnom termíne zasadalo predsedníctvo SAŠŠ aj tohto roku. V Bojniciach sa zišlo v dňoch 26.-27. augusta. V bohatom programe dominovala diskusia o súčasnej situácii v školskom športe. V jej závere bolo prijaté uznesenie o ďalšom postupe SAŠŠ, v ktorom sa ráta s oslovením ministra školstva SR Eugena Jurzycu, ale aj ďalšími krokmi. Paralelne so schváleným postupom sa pracuje aj na alternatívnom programe SAŠŠ, v ktorom sa ráta s celoštátnou olympiádou stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR, s celým radom postupových súťaží (vrátane projektov s partnermi), medzinárodnými súťažami, učiteľskou olympiádou, ale aj olympijskou výchovou.
Atraktívnymi ponukami sú najmä Medzinárodná liga V4, no tiež Medzinárodné hry školských pracovníkov. Podrobnosti k programu budú zverejnené v najbližších dňoch na web stránke.

logo_ISF

Slovenská asociácia športu na školách už neraz v minulosti dokázala, že patrí k najaktívnejším členským krajinám medzinárodnej organizácie školského športu. Potvrdzujú ho aj ostatné dve roky – vlani sme v Trenčíne privítali najlepšie svetové školské tímy vo florbale, v tohtoročnom apríli špičku svetového študenstva v cezpoľnom behu a do tretice – v októbri privítame najvyšší riadiaci orgán školského športu – EXEKUTÍVU ISF. Okrem oficiálnych rokovaní majú jej členovia naplánovanú prehliadku Piešťan i hlavného mesta Slovenka – Bratislavy. Pri dopracovávaní programu sa pripravujú aj oficiálne stretnutia s MŠ SR, Trnavským samosprávnym krajom a predstaviteľmi Piešťan.
Na neformálnom stretnutí budú mať možnosť naši hostia diskutovať s členmi predsedníctva SAŠŠ.

logo_SASS Programu Slovenskej asociácie športu na školách v školskom roku 2010-11 dominujú dve avizované novinky. Obe majú medzinárodný rozmer. Tá prvá je určená žiakom základných škôl pod názvom Medzinárodná liga V4. Týka sa víťazov národných súťaží vo futbale, basketbale, volejbale, hádzanej, florbale, atletike a jej plný rozvoj sa očakáva v štvor až päťročnom horizonte. Každý šport sa bude hrať v inej krajine a každoročne sa bude formou kolotoča presúvať z jednej krajiny V4 do druhej. V práve začínajúcom školskom roku sa očakáva štart najmenej v dvoch športoch.

558623P1010033_resize

Ani sa človeku (pôsobiacemu v našom školskom športe) veriť nechce, že už uplynulo 16 rokov, čo boli prvý raz vyhlásené Školské dni športu na Slovensku. Udialo sa to na začiatku školského roka 1994-95 a spolu so Slovenskou asociáciou športu na školách sa na ich organizovaní podieľali vtedajšie Ministerstvo školstva a prostredníctvom komisie športu pre všetkých aj Slovenský olympijský výbor. Prvé ročníky boli vyhodnotené takpovediac na diaľku – na základe písomne nahlásených výsledkov.

Metodika Školské dni športu

sporty_futbal_IMG_6654

K najstarším súťažiam bohatého programe SAŠŠ rozhodne patrí populárna LIGA MAJSTROV. Narodila sa pred viac ako štyrmi desiatkami rokov, keď najvýznamnejšia organizácia školského športu ešte nebola ani na svete. Nič to – podstatné je, že si ju SAŠŠ – ka osvojila. Tí, ktorí nevedia o akú ponuku ide (ani sa nám veriť nechce, že ešte niekto taký existuje) pripomíname, že ide o futbalovú súťaž družstiev základných škôl. A tie tímy, ktoré sa sitom okresných a krajských kôl dostanú do najlepšej slovenskej 32 – ky dostávajú názvy klubov aktuálnej a skutočnej LIGY MAJSTROV. V rokoch kedy sa konajú MS alebo ME, družstvá škôl dostanú – lepšie povedané vyžrebujú si – názvy krajín zúčastňujúcich sa svetového či európskeho šampionátu.