SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Aerobic stredoškolákov

 Aerobic maratón je súťaž jednotlivcov (žiakov a žiačok) stredných škôl.  

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci: 10 najlepších jednotlivcov z krajských kôl (prípadne nominovaní jednotlivci   z kraja)                                                                                                                              

Miesto a termín: TRENČÍN, .................

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 31.1.2017

 

M SR propozície

M SR výsledky 

 

sgf logo