SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ŠPORTMÁNIA 2. - inovačné vzdelávanie na december

ŠPORTMÁNIA _ 2.

- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

Pohybový edukační program zameraný na motiváciu pohybových aktivít, podporu zdravého životného štýlu, správneho psychického vývinu s osobným rozvojom každého jedince.

Slovenská asociácia športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie na základe vydaného oprávnenia MŠVVaŠ SR sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania na poskytovanie inovačného vzdelávania.

 

Poskytovateľ:                                    Slovenská asociácia športu na školách

Garant vzdelávania:                         prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Lektorky vzdelávania:                     Mgr. Jana Bízková (Česká republika)

                                                           Jana Boučková (Česká republika)

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA