SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

POZVÁNKA na inovačné vzdelávanie do Pezinka

Pripravili sme nové INOVAČNÉ VZDELÁVANIE na tému - NETRADIČNÉ ŠPORTY 2.

Táto vzdelávacia iniciatíva nám poskytuje jedinečnú príležitosť pohĺbiť naše znalosti a dovednosti v oblasti športu mimo bežných noriem. Počas tohto programu sa budeme venovať nielen samotným hram, ale aj tomu, ako tieto netradičné aktivity môžeme efektívne integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy, a to nielen v rámci školy, ale aj v mimoškolských aktivitách.

Naším cieľom je nielen rozširovať naše vedomosti o rôznych netradičných športových hrách, ale tiež sa zamyslieť nad tým, ako tieto aktivity môžu prispieť k celkovému rozvoju žiakov.

 

Spolu budeme tvoriť dynamické a inovatívne vzdelávacie prostredie, kde budeme spolupracovať na vytváraní mostov medzi netradičnými športovými hrami a vzdelávacím prostredím.

Tešíme sa na skvelý spoločný prieskum a objavovanie nových možností, ktoré nám tieto hry môžu ponúknuť!

kinball2

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA - do 15.11.2023