SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo dotacia min obrany 2021 01

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

DISKUSIA o školskom športe.

3.novembra 2017 sa v Trnave uskutočnila celoštátna konferencia o školskom športe v Slovenskej republike pod názvom „Súčasný stav a aktuálne úlohy školského športu na Slovensku“. Bolo na nej dohodnuté, že DISKUSIA k predneseným materiálom bude pokračovať do konca novembra. Privítame, ak sa do diskusie zapojí čo najviac ľudí – z radov odborníkov, ale aj širšej verejnosti. Stačí formou „skromného“ nápadu či pripomienky – to všetko môže vhodne zapadnúť do mozaiky ďalšieho rozvoja školského športu na Slovensku.  

Comments powered by CComment

    logo demi sport 01     brimo party stan 01

    reklama proschool 01      reklama pax tour