SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo dotacia min obrany 2021 01

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

Vzdelávanie v oblasti Netradičných športov.

„Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“

V dňoch 20. – 22. január 2017  organizovala SAŠŠ na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov -  „Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“.

Vzdelávania sa zúčastnilo 16 frekventantov z celého Slovenska. Lektorkou vzdelávania bola PaedDr. Jaroslava Argajová, ktorá odovzdala počas troch dní účastníkom vzdelávania svoje bohaté skúsenosti z didaktiky a metodiky vyučovania netradičných športových hier. Učitelia si na praktických cvičeniach a hrách  vyskúšali  jednotlivé hry, na ktoré mali dostatok priestoru, pretože podstatnú časť vzdelávania strávili v telocvični kde si mohli získané teoretické vedomosti hneď vyskúšať. O tom, že vzdelávanie bolo vedené zaujímavou formou svedčili reakcie účastníkov vzdelávania, ktorí vyzdvihli najmä profesionálne vedenie vzdelávania podané lektorkou PaedDr. Jaroslavou Argajovou, ktorá im poskytla množstvo poznatkov a skúseností, ktoré budú môcť uplatniť do praxe.

Myslíme si, že práve forma netradičných športových disciplín je tá správna forma zaujať deti a mládež na hodinách telesnej výchovy.

Comments powered by CComment

    logo demi sport 01     brimo party stan 01

    reklama proschool 01      reklama pax tour