SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

V Trnavskom kraji aj v roku 2020 ŽUPNÁ OLYMPIÁDA

V Trnavskom kraju už naplno pripravujú ŽUPNÚ OLYMPIÁDU. Netradične v kraji robia sumár krajských kôl spolu pod názvom ŽO.

V tomto roku aj NETRADIČNÉ ŠPORTY - ABC futbalistu a ROPE SKIPING.

PROPOZÍCIE

PLAGÁTIK netr.športy