SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vyhlásené KULTÚRNE SÚŤAŽE olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2020.

KULTÚRNO – UMELECKÉ SÚŤAŽE

Vyhlásené kultúrno-umelecké súťaže KALOKAGATIE 2020 -  výtvarný  a literárny prejav, fotografia) majú spoločnú tému

  

„DOTKNI SA SVOJICH HVIEZD“

Každý z nás má svoju hviezdu, hviezdu pod ktorou sa narodil.  Mladí športovci ale majú o zopár hviezd viac.

Svoje hviezdne vzory - úspešných športovcov, olympionikov, majstrov sveta... ale pre mnohých to môže

byť aj ich tréner, učiteľ či kamarát .

Niekto, kto svoj život stavia na pevných základoch fair play, pomoci  kamarátovi i súperovi, nielen počas športového zápolenia, ale vo svojom živote.

Sú to hviezdy, ktorých sa túžime "dotknúť", ktoré nás nespália svojou žiarou, ale nás posúvajú stále vpred k dosahovaniu svojich najvyšších mét a snov.

Aká  je tá tvoja hviezda? Aká je cesta k tvojmu snu?

  

Výtvarná súťaž

XX. ročník - „Memoriál Heleny Kocianovej“

Kategórie :

A.        deti predškolského veku a žiaci prvého ročníka ZŠ

B.        žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

C.        žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

D.        žiaci stredných škôl (odborné školy a gymnáziá)

E.        základné umelecké školy

F.         žiaci špeciálnych škôl

 

Podmienky súťaže :

-          práce môžu byt vytvorené ľubovoľnou výtvarnou technikou   

-          formát prác: rozmer min. A4, a max. A2

-          práce bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátorom

-          zúčastniť sa môže každý autor s vlastnou autorskou výtvarnou prácou

-          prijaté práce autorom nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom

-          práce zaslané do súťaže autorom nevraciame.

Vlastná literárna tvorba

 

PRÓZA: Neveršovaná literárna tvorba  (poviedka, rozprávanie, opis, úvaha..)                                             

Kategórie :    

B.        žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

C.        žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

D.        žiaci stredných škôl (odborné školy a gymnáziá)

 

Podmienky súťaže :

-          zúčastniť sa môže každý autor s vlastnou, doteraz nepublikovanou  prácou, napísanou v slovenskom jazyku.

-          práce zasielať v elektronickej forme , alebo písané na pc  .

-          rozsah max. 5 strán A 4 (30 riadkov, 60 znakov/strana)

-          ku každej práci je potrebné uviesť: meno autora, názov práce, súťažnú kategóriu, adresu školy

-          Práce zasielajte v 3 exemplároch na adresu organizátora súťaže

-          prijaté práce autorom nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom

-          práce bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátorom

-          práce zaslané do súťaže autorom nevraciame .

 

 

Fotografická súťaž

            Športová fotografia (1 samostatná ,  alebo kolekcia 3 – 5 fotografií)

 

Kategórie :

B.        žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

C.        žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

D.        žiaci stredných škôl (odborné školy a gymnáziá)

 

    Podmienky súťaže :

-          športová fotografia        (1 samostatná , alebo kolekcia 3 – 5 fotografií)

-          zúčastniť sa môže každý autor s vlastnou autorskou  (nie stiahnutou z internetu), doteraz nepublikovanou  fotografiou

-          typ fotografie: farebná alebo čiernobiela

-          maximálny formát - A4.

-          prijaté práce autorom nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom

-          ku každej práci je potrebné uviesť: meno autora, názov práce, súťažnú kategóriu, adresu školy

-          práce bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátorom

 

Súťaž školskýchtriednych časopisov

Kategórie :

I. kategória - základné školy:

a) triedne časopisy 1.-4. ročník ZŠ

b) triedne časopisy 5.-9. ročník ZŠ

c) školské časopisy ZŠ a 8. ročné gymnázia (príslušné ročníky)

           II. kategória - stredné školy:

a) triedne časopisy

            b) školské a internátne časopisy

 

Podmienky súťaže:

-          Súťaže sa môže zúčastniť každá škola, ktorá v školskom roku 2019/2020 vydala aspoň dve čísla svojho časopisu

-          Časopis musí byť riadne označený názvom

-          Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:

- kto vydáva časopis (adresa)

- šéfredaktor – žiak

- predseda redakčnej rady – žiak

- či sa jedná o mesačník alebo občasník

- časový údaj – termín vydania časopisu v príslušnom roku

- termín založenia časopisu (odkedy vychádza)

-  poslať 1 výtlačok časopisu do termínu uzávierky na adresu vyhlasovateľa

- odborná porota bude hodnotiť okrem obsahu a úrovne  príspevkov aj vizuálnu a grafickú formu

( v pomere 2:1)

Poznámka: Súťaže sa môžu zúčastniť aj školské periodiká vydávané v elektronickej podobe.

 

Organizačné informácie:

 

§  Výstavné priestory:              Západné krídlo Radnice, Hlavná ulica Trnava

§  Kontaktná osoba:                  Mária Behílová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 561 690

§  Práce zasielať na adresu:        SAŠŠ, Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

§  Všetky práce hodnotí odborná porota anonymne.

§  Súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej oblasti kultúrno- umeleckého prejavu budú pozvaní na slávnostnú vernisáž, ktorá sa bude konať v Západnom krídle Radnice v Trnave.

§  Súčastne ocenení získaju diplom, vecné ceny a plakety Kalokagatia 2020

 

Termín uzávierky všetkých súťaží:           7.5. 2020

 

Termín slávnostnej vernisáže:                   23.jún 2020 o 11.00 h

Miesto:                                                        Západné krídlo Radnice, Hlavná ul. , Trnava

 

 PROPOZÍCIE