SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Súťaže ISF v roku 2021

 

isf on white preview

HÁDZANÁ                             SRBSKO / Belehrad                               27.11.-5.12.2021                

školské družstvá CH a D    

                                           

ORIENTAČNÝ BEH               SRBSKO / Belehrad                               11.-17.9. 2021      

4 členné  družstvá:  

ŠD – D1         2003-2004-2005  (max. 2 športovci nar. 2003)

ŠD – CH 1     2003-2004-2005  (max. 2 športovci nar. 2003)

NV – D1         2003-2004-2005  (max. 2 športovci nar. 2003)

NV – CH 1      2003-2004-2005  (max. 2 športovci nar. 2003) 

 

ISF Word Schol Games U15        SRBSKO / Belehrad                             11.-19.9. 2021 

2006 - 2007 - 2008        

stolný tenis, basketbal 3x3, atletika, plávanie, futbal, bedminton           

 

Poznámka: Program sa môže dopĺňať a aktualizovať. 

 

Pripravované súťaže v roku 2022

online ŠACH

CEZPOĽNÝ BEH                 SLOVENSKO/Štrbské Pleso                        22.- 27.4.2022              školské družstvá CH a D  

SHE RUS                               BELGICKO/Brusel                                        2022

dievčatá

GYMNAZIÁDA                       FRANCE/Normandia                                    14.-22. 5. 2022            školské družstvá CH a D  

 

       

Právo účasti na Medzinárodných športových súťažiach ISF si môžu žiaci vybojovať vo vyhlásených kvalifikačných súťažiach, v ojedinelých prípadoch aj inou formou. Nie vo všetkých športoch sa kvalifikácie vyhlasujú  a Slovensko sa nezúčastňuje všetkých vyhlásených súťaží ISF.

Účastníci kvalifikácií musia byť žiakmi jednej školy a musia ju navštevovať  od 1.9. v danom školskom roku. Prihlasujú sa do termínu uvedeného nižšie. Víťazstvo v kvalifikácii ešte neznamená, že sa víťaz musí zúčastniť na MŠM ISF!!!

ÚČASŤ na MŠM ISF sa zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje Predsedníctvo SAŠŠ, ako člen Medzinárodnej federácie školského športu, o čom bude SAŠŠ informovať na svojom webovom portáli.

PRIHLÁŠKY do kvalifikácií môžu zasielať školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára -

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539 

alebo na tlačive „prihláška“ e mailomristova@sass.sk

Mgr. Andrea Ristová – ŠTK SAŠŠ, Nám. J.Herdu 1, Trnava                      

M: 0903 264 571 

Všetci účastníci sa riadia Organizačným poriadkom pre MŠM ISF, ktorý je platný a záväzný. Zverejnený je na www.sass.sk.