SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Súťaže ISF na rok 2021

 

isf on white preview

HÁDZANÁ                             SRBSKO / Belehrad                                            2020                         

školské družstvá CH a D  

                                           

FUTSAL                                 FRANCÚZSKO / Lyon                                  31.5.-7.6.2021          

školské družstvá CH                                               

                                        

VOLEJBAL                                 BRAZÍLIA / Foz de Iguacu                    22.5.- 30.5.2021     

školské družstvá CH a D

  

ORIENTAČNÝ BEH                     SRBSKO / Belehrad                             30.6.-6.7.2021      

školské družstvá CH a D  

 

FUTBAL                                     

školské družstvá CH  

                             

INCLUSIVE GAMES

zdravotne znevýhodnení žiaci        

          

Súťaže s možnosťou účasti v prípade úhrady škôl alebo partnerov:                                

BASKETBAL 3x3                                                                       

letná GYMNAZIÁDA                      Čína  / Jinjiang                          

 

 Poznámka: Program sa bude dopĺňať a aktualizovať.         

 

Právo účasti na Medzinárodných športových súťažiach ISF si môžu žiaci vybojovať vo vyhlásených kvalifikačných súťažiach, v ojedinelých prípadoch aj inou formou. Nie vo všetkých športoch sa kvalifikácie vyhlasujú  a Slovensko sa nezúčastňuje všetkých vyhlásených súťaží ISF.

Účastníci kvalifikácií musia byť žiakmi jednej školy a musia ju navštevovať  od 1.9. v danom školskom roku. Prihlasujú sa do termínu uvedeného nižšie. Víťazstvo v kvalifikácii ešte neznamená, že sa víťaz musí zúčastniť na MŠM ISF!!!

ÚČASŤ na MŠM ISF sa zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje Predsedníctvo SAŠŠ, ako člen Medzinárodnej federácie školského športu, o čom bude SAŠŠ informovať na svojom webovom portáli.

PRIHLÁŠKY do kvalifikácií môžu zasielať školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára -

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539 

alebo na tlačive „prihláška“ e mailomristova@sass.sk

Mgr. Andrea Ristová – ŠTK SAŠŠ, Nám. J.Herdu 1, Trnava                      

M: 0903 264 571

 

 PRIHLÁŠKA zasielať do:

do 20. septembra 2020   - orientačný beh

do 30. októbra 2020 – ostatné športy

Všetci účastníci sa riadia Organizačným poriadkom pre MŠM ISF, ktorý je platný a záväzný. Zverejnený je na www.sass.sk.