SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Súťaže ISF na rok 2020

 

isf on white preview

HÁDZANÁ                             SRBSKO / Belehrad                         29.6. - 7.7.2020      

školské družstvá CH a D  

2002-2003-2004

                                           

FUTSAL                                 FRANCÚZSKO / Lyon                       1.6. - 8.6.2020

školské družstvá CH  

2002-2003-2004        

                                           

                                                  

VOLEJBAL                          BRAZÍLIA / Foz de Iguacu                  22.5. - 30.5. 2020

školské družstvá CH a D  

 2002-2003-2004-2005

                                           

CEZPOĽNÝ BEH               SLOVENSKO / Tatry-Štrbské Pleso     18. - 23. 4. 2020

školské družstvá CH + D

 2002-2003-2004-2005       

          

Súťaže s možnosťou účasti v prípade úhrady škôl alebo partnerov:                                

BASKETBAL 3x3                         India / Rajnandgaon                                                

STOLNÝ TENIS                            Čína  / Jinjiang                          17.10. - 24.10. 2020                   

letná GYMNAZIÁDA                      Čína  / Jinjiang                          17.10. - 24.10. 2020 

EURO BASKETBAL U 15             Chorvátsko / Zadar                    15.3. - 22.3.2020

2005-2006-2007                 

 

 

Právo účasti na Medzinárodných športových súťažiach ISF si môžu žiaci vybojovať vo vyhlásených kvalifikačných súťažiach, v ojedinelých prípadoch aj inou formou. Nie vo všetkých športoch sa kvalifikácie vyhlasujú  a Slovensko sa nezúčastňuje všetkých vyhlásených súťaží ISF.

Účastníci kvalifikácií musia byť žiakmi jednej školy a musia ju navštevovať  od 1.9. v danom školskom roku. Prihlasujú sa do termínu uvedeného nižšie. Víťazstvo v kvalifikácii ešte neznamená, že sa víťaz musí zúčastniť na MŠM ISF!!!

ÚČASŤ na MŠM ISF sa zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje Predsedníctvo SAŠŠ, ako člen Medzinárodnej federácie školského športu, o čom bude SAŠŠ informovať na svojom webovom portáli.

PRIHLÁŠKY do kvalifikácií môžu zasielať školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára -

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539 

alebo na tlačive „prihláška“ e mailom ristova@sass.sk

 

Mgr. Andrea Ristová – ŠTK SAŠŠ, Nám. J.Herdu 1, Trnava                      

M: 0903 264 571

 

 PRIHLÁŠKA zasielať do:

do 25. septembra 2019   - cezpoľný beh

do 30. októbra 2019 – ostatné športy

Všetci účastníci sa riadia Organizačným poriadkom pre MŠM ISF, ktorý je platný a záväzný od 6.9.2014. Zverejnený je na www.sass.sk.