SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vzdelávanie ŠKOLA HROU


 ŠKOLA HROU - séria školení a seminárov pre vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl ako aj iných telovýchovných pracovníkov.

 „HRY TRETIEHO TISÍCROČIA“

PROGRAM  vzdelávanie na školský rok 2019-2020:   

5.- 8. decembra 2019 Snowboardový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove“

POZVÁNKA           PRIHLÁŠKA

 

 

 

Od 1.9.2019 vstupuje do platnosti nový zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Všetky platné vzdelávacie programy, ktoré SAŠŠ má akreditované podľa §88 ods. (1) strácajú platnosť najneskôr 31.decembra 2020. 

Naša vzdelávacia komisia bude pracovať na príprave nových vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov podľa nových predpisov a budeme Vás informovať na tomto mieste.

                                                                                    

Vyškolení rozhodcovia školských športových súťaží: 

ZOZNAM rozhodcov vo volejbal

ZOZNAM rozhodcov vo florbale

ZOZNAM rozhodcov v gymnastike

ZOZNAM rozhodcov v basketbale