SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Pravidlá

pravidla vybijana    pravidla basketbal  pravidla futsal pravidlá                                          pravidlá/skrátené                          pravidlá 

výklad k pravidlám

zápis

 pravidla badmintonpravidla maly futbalpravidla atletika

 pravidlá                                      pravidlá                                       bodovacie tabuľky ZŠ

pravidla volejbal  pravidla hadzana pravidla jagent      pravidlá , hodnotenie                   pravidlá na stránke SHZ,  zápis               pravidlá    

                                                                                                          

pravidla florbalpravidla silovy patboj

 pravidlá                                      metodika,, zápis

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ