SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

TLAČOVÁ SPRAVA č.1 - Zimná Kalokagatia 2019

                            ZIMNÁ KALOKAGATIA OPAŤ NA ŠTRBSKOM PLESE

     V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese a na svahu Interski sa v dňoch 12. až 13. marca 2019 uskutoční už 9. ročník Zimnej Kalokagatie, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Prvých 7. ročníkov sa uskutočnilo v okolí Spišskej Novej Vsi, minulý 8. Ročník tohto podujatia bol premiérovým vo Vysokých Tatrách a uskutočnil sa tiež na Štrbskom Plese. Súčasťou nadchádzajúceho 9. Ročníka budú športové súťaže v behu na lyžiach, v zjazdovom lyžovaní, biatlone, snowboarde a ako v ukážkovom športe tiež v akrobatickom lyžovaní. Súčasťou Zimnej Kalokagatie bude aj kultúrna výtvarná a fotografická súťaž, výsledky ktorých budú vyhlásené v Poľovníckom salóniku hotela Patria na Štrbskom Plese 13. marca 2019 o 11.00 hod.

     Grécke slovo kalokagatia vyjadruje antický ideál spojenia krásneho tela s ušľachtilým duchom. Rovnaké slovo si za názov pozoruhodného podujatia vybrali aj olympijskí nadšenci na čele s Antonom Javorkom, keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia v Trnave rozbiehali olympiádu detí a mládeže, na ktorej sa prostredníctvom aktívneho športovanie detí a mládeže, kombinovaného s vedomostnými a umeleckými súťažami s olympijskou tematikou v praxi presadzuje výchovný ideál harmonického rozvoja osobnosti.

     Zorganizovanie aj zimnej časti Kalokagatie bolo splneným predsavzatím priateľov olympizmu. So súhlasom jej zakladateľa sa premiérový prvý ročník uskutočnil v Spišskej Novej Vsi /keď sa upustilo od pôvodného zámeru zorganizovať ju na Bezovci pri Piešťanoch/. Úspešný priebeh jej prvého ročníka spôsobil, že na ďalšie roky sa metropola Spišu natrvalo stala partnerom Trnavy, kde sa pravidelne usporadúva od roku 1991 v párnych rokoch celoslovenská, a od roku 1996 dokonca medzinárodná Letná Kalokagatia. Zimná časť Kalokagatie  1998 /neskôr sa ujal termín Zimná Kalokagatia/ sa uskutočnila v termíne 18. až 20. februára 1998 a záštitu nad ňou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky.

     Rozhodnutie o usporiadaní Zimnej Kalokagatie na Spiši nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských podujatí v oblasti školského športu. Svoju úlohu zohrali aj výborné podmienky pre zimné športy v tomto regióne. Zimná Kalokagatia mala síce centrum v Spišskej Novej Vsi, no špecifiká zimných športov si vyžiadali zapojiť do organizovania takéhoto podujatia celý región. A tak bolo možné stretnúť mladých olympionikov aj v Kežmarku, na Mlynkoch – Bielych vodách a ďalších miestach tohto krásneho kúta Slovenska. Program Zimnej Kalokagatie sa postupne obohacoval. Pôvodné tri športy lyžovanie /bežecké i zjazdové/, hokej a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe boli postupne rozšírené o biatlon a snowboard. Premiérove bude v roku 2019 na Štrbskom Plese ako ukážkový šport aj akrobatické lyžovanie. V duchu kalokagatie boli vyhlasované tiež kultúrnesúťaže, pri tom prvom ročníku mala výtvarná a literárna súťaž tematické zameranie „Múdrejšie – krajšie – vtipnejšie“. Tématické zameranie nadchádzajúceho 9. ročníka kultúrnej časti Zimnej Kalokagatie bude určené do konca tohto kalendárneho roka.

     Vyhlasovateľom tohto najvýznamnejšieho žiackeho športového podujatia na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. Organizátormi sú Slovenská asociácia športu na školách, o. z. Kalokagatia na Slovensku – Zimná Kalokagatia, športové zväzy SLA, SZB, SAS, Športový klub Štrba, ŠSDaM Poprad – Tatry, obec Štrba, ŠA FIS Štrbské Pleso, ZDŠ Štrba a ďalšie subjekty v regióne. Viac informácií je možné nájsť na stránke www.sass.sk.

     Zimná Kalokagatia sa doteraz uskutočnila osemkrát – v rokoch 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015 a 2017. Na podujatí, ktoré sa v roku 2017 uskutočnilo na Štrbskom Plese sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich detí z 96 škôl z celého Slovenska.

                                                                                                 Peter Chudý, člen prípravného výboru