SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Tlačová správa č.2 - ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019

NOVÉ ŠPORTY NA PROGRAME ZIMNEJ KALOKAGATIE 

     V športovom areáli FIS na Štrbskom Plese, na svahu Interski a na zimnom štadióne v Poprade sa v dňoch 12. – 13. marca 2019 uskutoční už 9. ročník Zimnej Kalokagatie /ZK/ 2019, športových súťaží žiakov základných škôl z celého Slovenska. Okrem už tradičných športových súťaží v behu na lyžiach, v zjazdovom lyžovaní, biatlone a snowboarde sa prípravný  výbor rozhodol zaradiť do programu až dva nové ukážkové športy, a to akrobatické lyžovanie a rinkbandy, čo je v podstate hokej s loptičkou na hokejovom klzisku.

     Ostatné zasadnutie prípravného výboru sa uskutočnilo v sídle Slovenskej lyžiarskej asociácie v Poprade tesne pred Vianocami 2018, kde jeho členovia prerokovali aj vyhlásenie celoslovenskej amatérskej výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti konania 9. ročníka ZK 2019. Pre výtvarnú súťaž boli vyhlásené dve témy, a to: „Mám rád zimné športy“ a „Môj šport, moja motivácia“, pre fotografickú súťaž bola vyhlásená téma: „Kalokagatia – zameranie na šport, kultúru a umenie v symbióze s človekom a prírodou“.

     Novinkou počas organizovania športových súťaží 9. ročníka ZK 2019 bude aj udeľovanie zelených kariet Fair play, ktoré budú pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré udeľuje rozhodca za priestupky voči pravidlám. Túto novú, zelenú kartu, môžu dostať nielen športovci ktorí nefaulujú, neodvrávajú rozhodcovi, priznajú svoj priestupok  v kritickej situácii počas športového zápolenia či pretekov sa zachovajú čestne, ale kartu môžu dostať aj tréneri, rodičia, či pedagógovia. Rozhodca môže zelenú Fair play kartu oceniť aj súpera a obecenstvo /napr. za originálne povzbudzovanie v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, ap./ Pri slávnostnom vyhodnotení športových súťaží sa môže udeliť aj špeciálna „Cena Fair play“.

     Nové športové súťaže v ukážkových športoch budú mať na programe ZK 2019 svoju premiéru. Ako prvé to budú 12. marca 2019 na svahu Interski súťaže v akrobatickom lyžovaní, a to v disciplíne skicross a v disciplíne slopestyle. V ten istý deň sa na zimnom štadióne v Poprade uskutoční najskôr workshop a potom následne aj turnaj v rinkbandy, čo je v podstate hokej s loptičkou na hokejovom klzisku. Cieľom úvodného workshopu pre žiakov i učiteľov najmä popradských základných škôl je nielen predstaviť tento nový šport verejnosti, ale dať možnosť prítomným si tento šport priamo na ľade aj vyskúšať.

     Bandy hokej je kolektívny zimný šport a zároveň aj loptová hra, ktorá sa hrá na ľadovej ploche na dve bránky, v ktorom korčuliari používajú hokejku na dolnom konci oblúkovito  zahnutú. Cieľom hry je dopraviť loptičku pomocou hokejky do súperovej bránky. Nastupujú proti sebe dva 11 členné družstvá /10 hráčov v poli a brankár/. Tento šport je považovaný za formu hokeja a je predchodcom dnešného ľadového /kanadského/ hokeja, florbalu o hokejbalu. Hrá sa zvyčajne v polčasoch po 45 minút s 20 minútovou prestávkou a ihrisko má rovnakú veľkosť ako aj futbalové ihrisko. Bandy pochádza z Anglicka, kde už v roku 1891 boli schválené oficiálne pravidlá tejto hry. Potom sa rozšíril do Európy, najmä do Škandinávie, Ruska i viacerých stredoeurópskych krajín. U nás sa začal intenzívnejšie hrať po skončení prvej svetovej vojny, najrozšírenejší bol v Košiciach.

     Rinkbandy je variantou bandy hokeja, ktorý sa hrá na hokejových klziskách s bránami na ľadový hokej a so šiestimi hráčmi na jednej strane a s tým istým počtom na strane druhej. Hrá sa zvyčajne v polčasoch 30 minút s 10 minútovou prestávkou. V prípade popradského turnaja môžu proti sebe nastúpiť aj mix tímy, teda v každom družstve môže byť aj ľubovoľný počet dievčat. S myšlienkou oživiť tento šport na Slovensku prišli otec a syn Vepyiovci z Trenčína, ktorí v roku 2017 stáli aj pri zrode Slovenskej asociácie Bandy.

      Rinkbbandy bol ako ukážkový šport zaradený do programu 9. ročníka ZK 2019 na Štrbskom Plese úmyselne, pretože táto najvyššie položená osada na Slovensku je priamo spojená s históriou tohto športu na našom území v minulom storočí. Veď už týždeň po usporiadaní známych Majstrovstiev Európy vo februári 1925 v ľadovom /kanadskom/ hokeji na zamrznutej hladine Štrbského plesa usporiadal vo Vysokých Tatrách agilný športový klub KSC Košice tzv. športový týždeň a medzi športovými disciplínami bol aj bandy hokej. V rokoch 1926 a 1927 klub KSC Košice v rámci športových týždňov vo Vysokých Tatrách usporiadal už vždy dva hokejové turnaje, a to jeden v bandy a druhý v ľadovom /kanadskom/ hokeji.

     No bolo už zrejmé, že od roku 1925 začal ľadový /kanadský/ hokej pomaly vytláčať bandy hokej a svoju pozíciu si naplno upevnil od sezóny 1929/1930, kedy sa v Tatrách uskutočnil hokejový turnaj o Pohár Palace sanatória Dr. Szontagha, pričom všeobecne sa tento turnaj považuje za 1. ročník hokejového turnaja o Tatranský pohár, ktorý je v súčasnosti druhým najstarším hokejovým turnajom v Európe a tretím najstarším vo svete. V Novom Smokovci sa tak začala písať prvá stránka kroniky slovenského organizovaného ľadového hokeja, ktorá bola v prvý deň turnaja umocnená aj tým, že prítomné slovenské hokejové kluby založili  aj prvú strešnú organizáciu, a to Slovenskú župu Čs. zväzu kanadského hokeja.

     Posledný turnaj v bandy sa teda hral pod Tatrami na jazere Štrbské Pleso v roku 1927 a tak sa v roku 2019, teda po 92 rokoch vracia tento šport opäť pod Vysoké Tatry, tento krát ako ukážkový na programe 9. ročníka Zimnej Kalokagatie 2019.

                                                                            Peter Chudý, člen prípravného výboru