SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

SAŠŠ - Národná športová organizácia

NSO osvedcenie