SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ŠPORTOVÝ PROGRAM ZIMNEJ KALOKAGATIE 2017

           Aj keď hlavnou náplňou žiackej „zimnej olympiády“ budú samotné športové a kultúrne súťaže, veľká pozornosť všetkých účastníkov tohto podujatia sa sústredí najmä na slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutoční v utorok, 14. marca 2017 o 16.00 v drevenom amfiteátri pred Hotelom FIS na Štrbskom Plese. Jeho súčasťou bude nielen protokolárna časť otvorenia, ktorá vyvrcholí vztýčením olympijskej vlajky za zvukov štátnej hymny, ale aj kultúrna časť, v ktorej vystúpi ako hudobný hosť Veronika Danišová, finalistka speváckej šou Super Star.

     Podľa záverov XIII. Olympijského kongresu v Kodani z roku 2009 je Olympizmus životnou filozofiou, oslavujúcou a vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu, ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus usiluje o utvorenie takého životného štýlu, ktorý je založený na radosti z vyváženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní základných etických princípov. Jeho cieľom je všade zapojiť šport do služieb harmonického človeka s nádejou, aby sa tak podporilo budovanie mierovej spoločnosti, usilujúcej sa o ochranu ľudskej dôstojnosti.

     V rámci športového programu sa bude súťažiť v štyroch športových disciplínach a to v zjazdovom lyžovaní, v bežeckom lyžovaní, v biatlone a v snowboarde.

     Snowboardisti budú jediní, ktorí budú mať svoju dvojkolovú súťaž v obrovskom slalome len v jeden deň, a to v utorok, 14. marca 2017 od 10.30 na svahu Interski. Bezprostredne po jej skončení, cca o 14.00 bude aj vyhodnotenie výsledkov tejto súťaže priamo v cieľovom priestore slalomovej trate na svahu Interski.

     Súťaže v zjazdovom lyžovaní sa uskutočnia opäť na svahu Interski, v utorok 14. marca 2017 od 10.30 sú na programe súťaže v obrovskom slalome a v stredu  15. 3. 2017 od 10.30 súťaže v slalome.

     Bežecké súťaže sa uskutočnia v priebehu oboch súťažných dní v bežeckom areáli. Začína od 10.30 tímový šprint klasickou technikou a večer od 18.00 za umelého osvetlenia začína súťaž cross-country cross, teda beh na lyžiach klasickou technikou s terénnymi nerovnosťami a stanovenou disciplínou /hod loptičkou na cieľ, alebo streľbou zo vzduchovky.  na terč/. Toto zaujímavé spojenie vytvorili spoločne bežeckí lyžiari a biatlonisti.

Súťaže v behu na lyžiach klasickou technikou budú ešte pokračovať  aj v stredu, 15. marca 2017 od 10.30.

     Biatlonisti majú svoje vlastné súťaže rozložené taktiež na oba dni podujatia, začínajú tiež v utorok, 14. marca 2017 od 10.30 dvojčlennými pretekmi štafiet v bežeckom areáli, večer od 18.00 spolu s bežcami organizujú už spomínanú súťaž cross-country cross a svoje vlastné súťaže ukončia v stredu, 15. marca 2017 od 10.30 rýchlostnými pretekmi. Úplnou novinkou pre účastníkov tohto ročníku Zimnej Kalokagatie 2017 budú práve súťaže za umelého osvetlenia,  nakoľko lyžiarsky bežecký areál na Štrbskom Plese umožňuje aj takýto spôsob súťaží a organizátori veria, že to privítajú aj samotní pretekári.                                                                    

               Vyhlásenie výsledkov súťaží v zjazdovom i bežeckom lyžovaní a v biatlone sa uskutoční spoločne v stredu, 15. marca 2017 okolo 13.30 v drevenom amfiteátri pred Hotelom FIS.                                                                            

     Neoddeliteľnou súčasťou Zimnej kalokagatie 2017 sú aj kultúrne súťaže, ktorých celoslovenské vyhodnotenie bude v stredu, 15. marca 2017 o 11.00 v Poľovníckom salóniku Hotela Patria na Štrbskom Plese za účasti vyhodnotených autorov diel a ich pedagógov. Výtvarná súťaž má témy: „I You Sport“, „Mám rád zimné športy“ a Môj vzor, moja motivácia“, fotografická súťaž je zameraná na šport, kultúru a umenie v symbióze s človekom a prírodou.

     Medzi čestnými hosťami tohto podujatia budú okrem predstaviteľov organizátorov a športových zväzov, ktoré toto podujatie pripravujú aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenského olympijského výboru, Prešovského samosprávneho kraja a hosťujúcej obce Štrba. Organizačný výbor úzko spolupracuje aj s lokálnym Olympijským klubom Vysoké Tatry, ktorého členovia budú zapojení nielen do otváracieho ceremoniálu, ale aj do ceremoniálov odovzdávania medailí víťazom jednotlivých športových súťaží.

     Všetky športové súťaže vo všetkých športových disciplínach, ako aj otvárací ceremoniál, vyhlasovania výsledkov tak športových, ako aj kultúrnych súťaží sú voľne prístupné aj pre verejnosť a organizátori sa budú tešiť čo najširšej podpore a záujmu fanúšikov a divákov.

                                  Podľa tlačovej správy SAŠŠ voľne spracoval Peter Chudý