SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ATLETIKA

  • Základné školy

Atletika chlapcov a dievčat základných škôl je súťažou družstiev. V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno družstvo zložené maximálne z desiatich pretekárov. V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch štafiet z družstva). V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, do okresného kola môže prihlásiť jednotlivcov.  Vo vyšších kolách môžu štartovať aj víťazní jednotlivci jednotlivých disciplín, pokiaľ nie sú členmi postupujúcich družstiev.

Disciplíny:

Chlapci:         

60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (4kg), štafeta 4x60m

Dievčatá:       

60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (3kg), štafeta 4x60m

Hodnotenie:

Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhoduje bodovo najlepší individuálny výkon. 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev (netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú).

Miesto a termín: NOVÉ ZÁMKY, 20. júna 2017

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6.2017

PROPOZÍCIE M SR

Mapa k M SR

VÝSLEDKY M SR

 

  • Stredné školy

Atletika chlapcov a dievčat stredných škôl je súťažou jednotlivcov.

Disciplíny       

Chlapci          

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek., diaľka, výška, guľa (5kg), oštep (700g), disk (1,5kg), štafeta  4x100m.

Dievčatá        

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek., diaľka, výška, guľa (3kg), oštep (500g), disk (1,0kg), štafeta 4x100m

Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat (400ch, 300d, 200ch,100d).

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazní jednotlivci z krajských kôl

Poznámka:      Štafety 4x100m sú súťažou krajov (ako samostatná disciplína na M SR nepostupuje).

                       Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len z pretekárov, ktorí si postup vybojovali v individuálnych disciplínach.

Miesto a termín: chlapci a dievčatá – TRNAVA, GAUDEAMUS IGITUR olympiáda stredoškolákov, 11.-12.5.2017

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.5.2017. 

PROPOZÍCIE M SR

VÝSLEDKY M SR / GI