SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo dotacia min obrany 2021 01

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

PREHĽAD

  ISF podujatí organizovaných SAŠŠ  na SLOVENSKU         

 

Medzinárodné majstrovstvá ISF (MM ISF) celkom 6 podujatí a 7 sa pripravuje: 

1995       MŠM ISF v atletike, P. J.Humberta     Banská Bystrica             03.7. – 09.7.1995     

1996       MŠM ISF vo volejbale                         Komárno                         28.4. – 05.5.1996 

2002       MŠM ISF v stolnom tenise                 Senec                             05.4. – 12.4.2002 

2006       MŠM ISF v orientačnom behu           Pezino                             23.4. – 29.4.2006 

2009       MŠM ISF vo florbale                          Trenčín                             28.2. – 07.3.2009 

2010       MŠM ISF v cezpoľnom behu             Liptovský Mikuláš            19.4. – 24.4.2010

PRIPRAVUJEME:

2022       MŠM ISF v cezpoľnom behu             Štrbské Pleso                   20.4. - 27.4.2022

 

 

    logo demi sport 01     brimo party stan 01

    reklama proschool 01      reklama pax tour