SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ŠKOLA ROKA - Celoštátna súťaž športovej aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike

V  školskom roku  1993-94, sa zrodila súťaž v športovej aktivite základných a stredných škôl na Slovensku pod názvom „ŠKOLA ROKA“. Fakt, že súťaživosť je vlastná nielen deťom, ale aj dospelým – jednotlivcom či kolektívom,  zohral rozhodujúcu úlohu pri hľadaní motivácie k napĺňaniu hlavných úloh a cieľov pre slovenský školský šport.

V súčasnom období sme aktualizovali kritériá tejto súťaže na školský rok 2018/2019, ktoré obsahujú len malé úprava, aby sme dosiahli čo najväčšiu mieru vyváženosti medzi jednotlivými piliermi.

Hlásenia škôl treba zasielať do 15.7.2019.

KRITÉRIA

TABUĽKA na zasielanie hlásení